logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

GENERALI dobrovoljni penzijski fond sa najvišim prinosom

SRBIJA  • Devet godina nakon osnivanja Generali Dobrovoljni penzijski fond povećao je svoju imovinu na 7,5 milijardi dinara, što ujedno čini više od četvrtine tržišta dobrovoljnih penzijskih fondova. Ovo je prvi društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom osnovano u Srbiji, 2006. godine, i u okviru njega posluju dva fonda – Generali Basic i Generali Index. Ukupan broj članova iznosi preko 52.000.


Od početka poslovanja, Generali Basic dobrovoljni penzijski fond ostvarivao je pozitivan prinos od 9,79% godišnje. Prošle godine, Generali Basic fond ostvario je prinos od 12,63%, što je najveći ostvaren prinos na nivou čitave industrije. Kada je reč o Generali Index fondu (fond koji ulaže isključio u evro indeksiranu aktivu) prosečan godišnji prinos u poslednje 3 godine iznosio je 5,35%, dok je prošle godine ovaj procenat iznosio 3,57%. Generali direktor Generali Osiguranja Srbija, Andrea Simoncelli je rekao: „Ponosni smo na rezultate koje je ostvario naš dobrovoljni penzijski fond. Finansijski rezultat prošlogodišnjeg poslovanja, uprkos neverovatno izazovnom tržišnom okruženju, odražava posvećenost naših ljudi da održe obećanje dato klijentima. Generali stoji na čvrstim osnovama i spreman je da se takmiči i pobedi na današnjem visoko konkurentnom tržištu“. „Trenutna situacija na tržištu je stabilna, a imovina fondova je u konstantnom porastu. Ono što moramo imati na umu jeste da ova vrsta štednje jeste potreba, a ne luksuz, posebno imajući u vidu situaciju sa javnim penzionim sistemom. Upravo zato smatramo da prostora za dalji razvoj industrije i te kako ima.“ – istakla je Nataša Marjanović, izvršna direktorka Generali Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom. Kako bi plastično istakla benefite ovakve štednje, Nataša Marjanović iznela je i primer: „Član Generali dobrovoljnog penzijskog fonda koji je sa uplatama penzijskih doprinosa počeo 2006. godine, svakog meseca uplaćujući maksimalni neoporezivi iznos i kojem je poslodavac uplaćivao isti iznos, danas na svom ličnom računu ima gotovo 1,5 miliona dinara odnosno  12.000 evra.“ Govoreći o planovima kompanije, Nataša Marjanović je istakla: “Planovi kompanije podrazumevaju nastavak ostvarivanja značajnih pozitivnih prinosa za članove fondova, kao i održavanje nivoa uplata  klijenata, s obzirom na to da opšte mere štednje utiču na poslovanje čitave industrije. Sa druge strane, očekujemo nastavak reformi državnog penzionog sistema. Produžetak radnog veka, trajne kazne za prevremeni odlazak u penziju i smanjenje grejs perioda za penzije biće dodatni podsticaj za mnoge građane i poslodavce da počnu da razmišljaju o uplaćivanju doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove.“ Dobrovoljni penzijski fondovi Generali Basic i Generali Index imaju jasno diferencirane investicione politike i dva različita mehanizma borbe protiv inflacije i depresijacije dinara. U Dobrovoljnom penzijskom fondu Generali Index se štedi isključivo u evro indeksiranoj aktivi, dok se u fondu Generali Basic kombinuje ulaganje u evro indeksiranu aktivu sa ulaganjem u kvalitetne dinarski denominovane instrumente. Poslovanje dobrovoljnih penzijskih fondova je strogo regulisano i kontrolisano od strane Narodne banke Srbije. Zagarantovana je sigurnost ulaganja, kroz striktna ograničenja u šta i koliko maksimalno društvo za upravljanje penzijskim fondom sme da se ulaže. Sigurnost ulaganja, uz veliku javnost rada, doprinosi transparentnosti koja je potrebna za izgradnju poverenja, u proteklim vremenima često narušavanog, a bez kojeg je postojanje ovakvog proizvoda praktično nemoguće.

izvor: penzijskifond.rs