logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Dunav osiguranje isplatilo 1,6 miliona dinara odštete za požar u Zemunu

BEOGRAD • Usled požara koji se 8. januara 2016. godine dogodio u Zemunu, u stambenoj zgradi na Keju oslobođenja 13c, naneta je velika materijalna šteta na osam stanova, od kojih je sedam osigurano u kompaniji DUNAV osiguranje.
Na osnovu prijava šteta kompaniji 11. i 12. januara ove godine, stručni timovi DUNAV osiguranja u kratkom roku obišli su stanove zahvaćene požarom i procenili obim i visinu štete. pozar-zemun-dunav-osiguranje Ukupna šteta na svim oštećenim stanovima iznosi 1.809.300 dinara. Kompanija je vlasnicima stanova danas isplatila iznos od 1.583.059 dinara, shodno ugovorenim uslovima za  osiguranje preko sistema objedinjene naplate – Infostana. Nažalost, stan koji je pretrpeo veća oštećenja kao posledicu požara i gašenja nije bio osiguran. DUNAV osiguranja isplatilo je i delimičnu odštetu vlasniku neosiguranog stana po osnovu odgovornosti, u visini od 22.000 dinara. Ukupna šteta nastala u ovom stanu je 190.000 dinara. Kada se dogode štete na velikom broju stambenih jedinica, koje nisu zanemarljivih razmera, uloga i značaj osiguranja, to jest zaštite imovine i imovinskih interesa osiguranika dobijaju svoju punu potvrdu. Brzom reakcijom, punom stručnom podrškom i procenom, kao i pravovremenom isplatom naknade štete, kompanija DUNAV osiguranja još jednom je potvrdila i opravdala status vodećeg osiguravača u zemlji i regionu.