logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

AXA Osiguranje: Najbrže rastuće osiguranje u Srbiji.

SRBIJA • Ukupna premija AXA Osiguranja na kraju 2014. godine dostigla je 869 miliona dinara, što je za 90 odsto više nego godinu dana ranije. Na taj način, kompanija je drugu godinu zaredom završila kao najbrže rastuće osiguranje na tržištu po prihodima, zauzevši 1,3 odsto udela na tržištu.

Uspešnu godinu zaokružio je rast broja klijenata, kojih ima duplo više nego u prethodnoj godini, ukupno – 168 hiljada.

  •     •  Ukupni prihodi kompanije u prošloj godini porasli 90 odsto
  •     •  Najažurnije osiguranje u rešavanju šteta
  •     •  Više od 150 novih zaposlenih u 6 gradova

„Iza nas je uspešna godina. Ponudu smo proširili sa četiri nova proizvoda. Jedan je namenjen ključnom strateškom segmentu kompanije – malim i srednjim preduzećima, a drugi je potpuno inovativan u Srbiji i pruža priliku izvoznicima da osiguraju svoja potraživanja.

Paletu proizvoda unapredili smo i u životnom osiguranju, gde klijentima obezbeđujemo novčana pokrića u slučaju da je zdravlje narušeno Proširili smo prodajnu mrežu, sklopili nova partnerstva u bankoosiguranju i među brokerima osiguranja, a posebnu pažnju posvetili smo zaposlenima – najvrednijem resursu kompanije.

Sve ovo daje nam osnova za optimizam i ostvarenje još boljih rezultata u ovoj godini, kada slavimo jubilej 5 godina poslovanja u Srbiji“, kaže Adamandios Hadžistilis, generalni direktor AXA Osiguranja.

Rastu premije najviše su doprineli rezultati u oblasti neživotnih osiguranja. U ovom segmentu premija je porasla za čak 130 odsto poredeći sa 2013. godinom. Pokretanje proizvoda namenjenog malim, srednjim preduzećima i preduzetnicima uz početak rada u oblasti obaveznog osiguranja motornih vozila, omogućilo je AXA Osiguranju da napravi ozbiljan iskorak i ostvari odlične rezultate.

U istom periodu, AXA Osiguranje ostvarilo je još jedan zapažen rezultat. Prema podacima Narodne banke Srbije, kompanija je prošlu godinu završila kao najažurnija u rešavanju šteta u obaveznom osiguranju motornih vozila. Stopa ažurnosti u rešavanju šteta AXA Osiguranja najveća je na tržištu i na kraju 2014. godine bila je 96,93%, uz 100 procentnu ažurnost u isplati šteta.

Zapošljavanju novih ljudi i unapređenju veština postojećeg kadra, AXA Osiguranje posvetilo je veliku pažnju u prošloj godini. Nove poslovnice otvorene su u Mladenovcu, Kragujevcu, Kruševcu i Novom Sadu. Na kraju godine AXA Osiguranju imalo je 320 zaposlenih što je za 150 više nego u godinu dana ranije.

Izvor: axa.rs