logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Susret osiguravača i reosiguravača Sarajevo (SorS)

SARAJEVO • Predstavnici osiguranja iz regiona i sveta dolaze u Sarajevo od 8. do 10. juna 2016. godine na tradicionalni  27. Susreta osiguravača i reosiguravača Sarajevo | SorS.

Susreta osiguravača i reosiguravača Sarajevo (SorS)
Inovacije kao osnovna pretpostavka razvoja tržišta osiguranja i reosiguranja su jedna od glavnih tema ovogodišnjeg SorS-a, a na samom otvaranju ovog prestižnog skupa osiguravajućih i reosiguravajućih društava biće prezentovano i stanje na tržištima osiguranja u zemljama regiina, BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji.
sors-susret-osiguravaca-i-reosiguravaca
Pored komparacije sektora osiguranja u zemljama nastalim na teritoriji bivše Jugoslavije, pregleda osiguranja i reosiguranja u Srednjoj i istočnoj Europi, na SorS-u će biti reči o inovacijama u razvoju postojećih i novih usluga osiguranja, upravljanju i distribuciji osiguravajućih usluga u kontekstu primene inovacija.
Ovogodišnji SorS, koji se održava u sarajevskom hotelu Bristol, okupiće će više od 150 predstavnika osiguravajućih i reosiguravajućih društava iz zemalja regije te vodećih ljudi društava iz Velike Britanije, Nemačke, Danske, Austrije, Češke,  Poljske, Italije, Švajcarske, Turske, Kipra, Mađarske, Rumunije, Indije i drugih zemalja. Osim osiguravača, očekuje se prisustvo i predstavnika vlasti BiH, zatim institucija koje nadziru rad društava za osiguranje te udruženja osiguravajućih društava iz zemalja regiona.
Drugi dan konferencije biće održana i dva okrugla stola na teme Uslovi obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i  Reosiguranje profesionalnih odgovornosti, navodi se u saopšenju.
VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…