logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Osiguranje stakla od loma

Stakla po svojim osobinama su vrlo osetljiva i zato ih treba dodatno zaštititi.

Osiguranje stakla od loma pruža pokriće od gotovo svih opasnosti, koje mogu izazvati uništenje ili oštećenje stakla i ostalih predmeta osiguranja (na primer, pokriće za štete na staklu nastale usled namernog razbijanja od strane trećih lica).

Šta možete da osigurate?

Predmet osiguranja mogu biti:

 • sve vrste stakla
 • ogledala
 • ploče od mermera i veštačkog kamena
 • porcelanski sanitarni uređaji
 • svetleći natpisi i reklame sa pripadajućim delovima
 • istorijski, kulturni i nadgrobni spomenici od kamena, betona i metala
 • svetleći natpisi (neonske cevi) i reklame sa pripadajućim delovima

Od čega se može osigurati?

Ovo osiguranje pruža pokriće od gotovo svih opasnosti, koje mogu izazvati uništenje ili oštećenje stakla i ostalih predmeta osiguranja (na primer, pokriće za štete na staklu nastale usled namernog razbijanja od strane trećih lica).

Na koju vrednost se zaključuje osiguranje?

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja. Suma osiguranja je nabavna cena stakla, ploče i dr., odnosno cena izrade nove slike na staklu, cena izrade natpisa, ukrasa i sl. i ujedno predstavlja maksimalni iznos koji se može isplatiti u slučaju ostvarenja bilo kog rizika, pri čemu ona može biti iskazana kao puna vrednost osigurane stvari ili ugovorena u visini moguće štete (suma na „prvi rizik“).

Od čega zavisi visina premije osiguranja?

Visina premije osiguranja zavisi od vrste predmeta osiguranja, vrste, debljine i pomičnosti stakla, zaštićenosti njegove površine od loma, ukupne visine sume osiguranja, načina i mesta montaže kada su u pitanju neon cevi, natpisi i reklame.

Šta nije obuhvaćeno osiguranjem?

 • ogrebotine i slična oštećenja na površini osiguranih stvari
 • klizanje i sleganje tla
 • prilikom premeštanja ili nameštanja osiguranih stvari u prostorijama koje nisu označene u polisi
 • kod nadgrobnih spomenika prilikom otvaranja i zatvaranja grobnice.

Da li ste zainteresovani za osiguranje stakla od loma?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right