logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Osiguranje računara, procesora i sličnih uređaja

Kombinovanim osiguranjem računara, procesora i sličnih uređaja pruža se osiguravajuća zaštita od oštećenja, uništenja ili nestanka osigurane stvari usled različitih rizika kojima su izloženi.

Šta se može osigurati?

Predmet osiguranja mogu biti:

 • elektronski računari
 • pomoćni aparati
 • klime i energetski uređaji i instalacije većih računskih sistema
 • procesori i sl. uređaji

Koji su rizici pokriveni?

 • požar i udar groma
 • eksplozija
 • oluja
 • voda i para
 • grad
 • pad letelice
 • manifestacije i demonstracije
 • klizanje tla
 • odronjavanje zemljišta
 • snežna lavina
 • lom mašina
 • provalna krađa i razbojništvo

Na koju vrednost se zaključuje osiguranje?

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koja predstavlja vrednost predmeta osiguranja.

Suma osiguranja je ujedno i maksimalni iznos koji se može isplatiti u slučaju ostvarenja nekog od rizika, pri čemu ona može biti procenjena od strane vas ili stručnog lica ili preuzeta iz knjigovodstvene evidencije.

Od čega zavisi premija osiguranja?

Premija koju plaćate zavisi od:

 • sume osiguranja
 • vrste predmeta osiguranja
 • odluke da li osiguravate sve ili pojedine predmete osiguranja
 • broja računara koji se osiguravaju
 • franšize (učešće u šteti)
 • doplataka i popusta i dr.

Šta se naknađuje u slučaju štete?

Ukoliko je osigurana stvar uništena, naknađuje se vrednost osigurane stvari, a ukoliko je došlo do oštećenja, naknađuju se troškovi popravke osigurane stvari, u oba slučaja najviše do visine ugovorene sume osiguranja.

Kako bi se izbeglo umanjenje naknade za troškove amortizacije, postoji mogućnost ugovaranja doplatka za otkup amortizovane vrednosti kod delimičnih šteta kod rizika loma mašina.

Osiguranjem su obuhvaćeni troškovi raščišćavanja i čišćenja u vezi sa nastalim osiguranim slučajem u određenom procentu, kao i troškovi nastali usled pokušaja da se opasnost otkloni.

Da li ste zainteresovani za osiguranje računara?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right