logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Osiguranje pokretne tehnike

Osiguranjem pokretne tehnike obezbeđuje se naknada za materijalne štete nastale na aparatima, uređajima, instrumentima i računarskoj tehnici koji se prenose sa jednog mesta na drugo.

Osiguravajuća zaštita pruža se od oštećenja, uništenja ili nestanka osigurane stvari ostvarenjem osiguranog slučaja za vreme javnogprevoza ili prenosa zbog udesa motornog vozila, plovila ili letilice, uskladištenja i upotrebe u cilju obavljanja raznih poslova koji služe za snimanje, reprodukciju zvuka i slike, dijagnostiku (medicinsku i tehničku), merenje, kontrolu, geološka i druga istraživanja, kao i za obradu podataka.

Šta možete da osigurate?

 • mehaničke, hidraulične i pneumatske aparate, uređaje i instrumente
 • električne aparate
 • optičke aparate
 • elektronske aparate
 • laserske aparate
 • ultrazvučne aparate
 • izotopske aparate
 • prenosive računare (notebook)

Koji su rizici pokriveni?

 • požar i udar groma
 • eksplozija
 • oluja
 • grad
 • poplava i bujica
 • izlivanja vode iz instalacija
 • lom (kvar) mašina
 • krađa i razbojništvo

Na koju vrednost plaćate premiju?

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koja predstavlja vrednost predmeta osiguranja.

Suma osiguranja je ujedno i maksimalni iznos koji se može isplatiti u slučaju ostvarenja nekog od rizika, pri čemu ona može biti procenjena od strane Vas ili stručnog lica ili preuzeta iz knjigovodstvene evidencije.

Premija koju plaćate zavisi od:

 • sume osiguranja (načina ugovaranja)
 • predmeta osiguranja
 • delatnosti
 • osiguranja pojedinih ili svih predmeta osiguranja
 • franšize (učešće u štete)
 • obima pokrića
 • obračunatih popusta i doplataka i dr.

Da li ste zainteresovani za osiguranje pokretne tehnike?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right