logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Osiguranje od prekida rada usled požara i drugih opasnosti (šomaž)

Osiguranjem od prekida rada usled požara i drugih opasnosti štitite sebe i svoje poslovne partnere.

Požar i elementarne nepogode same po sebi mogu da izazovu veliku štetu, ali nekada njihove posledice koje se ogledaju kroz prekid poslovnih aktivnosti mogu da izazovu nesagledivo veću štetu od materijalne. U nekim slučajevima i opstanak kompanije može biti doveden u pitanje.

Šta možete da osigurate?

 • izgubljena dobit
 • fiksni troškovi poslovanja

Koji su rizici pokriveni?

Ukoliko do prekida rada dođe usled:

 • požara i udar groma
 • eksplozije
 • oluje
 • grada
 • udara sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat
 • pada letelice
 • manifestacija i demonstracija

Da biste obezbedili potpunu zaštitu svoje imovine, postoji mogućnost ugovaranja i dopunskih rizika:

 • poplava, bujica i visoka voda
 • klizanje tla i odronjavanje zemljišta
 • sleganje tla
 • snežna lavina
 • iscurenje tečnosti (lekaža)
 • izlivanje vode iz instalacija
 • samozapalenje zaliha
 • izlivanje užarene tečne rastopljene mase
 • udar nepoznatog motornog vozila u osigurani objekat

Na koju vrednost plaćate premiju?

Na sumu osiguranja koja obuhvata: godišnje planirane fiksne troškove materijala, goriva i energije, rezervnih delova, zakupnina, amortizacije, zarada i drugo, u zavisnosti od garantnog roka, u kojem se oni nadoknađuju.

Koliko Vam Osiguravač nadoknađuje štete?

Stvarni iznos poslovnog dobitka koji se u periodu stajanja zbog prekida rada nije mogao ostvariti – do ugovorene sume osiguranja, i to: za vreme od 3 do 12 meseci (garantni rok) računajući od dana kada se desila šteta, uz mogućnost produženja do 24 meseca.

U istom tom periodu nadoknadiće se i nepokriveni iznos nastalih osiguranih troškova, ako su oni i dalje potrebni i ekonomski opravdani, do ugovorenih pojedinačnih suma osiguranja.

Da li ste zainteresovani za osiguranje od prekida rada?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right