logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2023 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti

Požarna polisa predstavlja osnovnu polisu – njena namena je da Vašu imovinu zaštiti od požara i nekih drugih opasnosti koje mogu da nanese ogromnu štetu.

Posledice prouzrokovanih šteta bi mogle u dužem vremenskom periodu da ugroze Vaše poslovanje ili unište Vašu ličnu imovinu koja je predmet dugogodišnjih ulaganja i odricanja.

Nepredvidivi događaji, nažalost, u velikom broju slučajeva se ne mogu izbeći, ali se zato mogu izbeći finansijski problemi koji su njima prouzrokovani, te je poželjno da na pravi način zaključite osiguranje od požarnih rizika.

Šta se može osigurati?

 • različiti građevinski objekti i druge nepokretnosti (uključujući pripadajuću opremu i instalacije), stambeni objekti, objekti industrijskih i zanatskih organizacija, objekti poljoprivrednih gazdinstava, putevi, investicije u toku i razni drugi objekti
 • nameštaj, mašine, aparati, uređaji i ostala oprema, alati…
 • zalihe (materijala, nedovršenih proizvoda, gotovih proizvoda, robe i osnovnih sredstava u pripremi)

Polisom se mogu osigurati i stvari radnika, stvari trećih lica primljene na popravku ili obradu, novac, pruge, brane, mostovi, podzemni i nadzemne mreže (vodovodna, kanalizaciona, električna…) i drugo.

Od čega se imovina osigurava?

Vaša imovina zaštićena je od Osnovnih rizika i to od sledećih rizika:

 • požar i udar groma
 • eksplozija
 • oluja
 • grad (tuča)
 • udar sopstvenog motornog vozila u osigurani objekat
 • manifestacije i demonstracije
 • pad letelica

Pored toga osiguravajuće pokriće može se ugovoriti i za Dopunske rizike:

 • poplava, bujica i visoka voda
 • izliv vode iz instalacije
 • snežna lavina
 • iscurenje tečnosti
 • samozapaljenje zaliha
 • klizanje tla i odronjavanje

Od čega zavisi premija osiguranja?

Premija koju plaćate zavisi od:

 • sume osiguranja
 • lokacije
 • vrste gradnje objekta
 • protivpožarne zaštite
 • franšize (učešće u šteti)
 • procene rizika
 • predmeta osiguranja i dr.

Šta se nadoknađuje u slučaju nastanka štete?

 • u slučaju uništenja stvari, naknađuje se vrednost osigurane stvari do sume osiguranja
 • u slučaju oštećenja stvari – iznos u visini troškova rada i materijala potrebnih za popravku

Da li ste zainteresovani za osiguranje imovine?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right