logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2023 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva

I pored svih tehničkih oblika zaštite, jedina prava zaštita od provalne krađe i razbojništva, događaja koji čine našu svakodnevnicu je kvalitetna polisa osiguranja.

Predmet osiguranja mogu biti:

 • nameštaj, mašine, aparati, uređaji i ostala oprema
 • zalihe (materijal, nedovršeni proizvodi, gotovi proizvodi, roba i osnovna sredstava u pripremi)
 • novac i druga sredstva plaćanja (u manipulaciji, za vreme prenosa i prevoza, u raznim smestištima)
 • stvari radnika, stvari trećih lica primljene na popravku ili prodaju, u najam, zalog ili na čuvanje.

Od čega se imovina osigurava?

Vaša imovina ovom polisom zaštićena je od:

 • provalne krađe
 • razbojništva (oduzimanje upotrebom sile ili pretnjom)
 • pokušaja izvršenja provalne krađe i razbojništva
 • vandalizma u toku izvršenja provalne krađe i razbojništva

Od čega zavisi premija osiguranja?

Premija koju plaćate zavisi od:

 • sume osiguranja (načina ugovaranja)
 • protivprovalne zaštite
 • franšize (učešće u šteti)
 • predmeta osiguranja
 • procene rizika
 • trajanja osiguranja i dr.

Šta se nadoknađuje u slučaju nastanka štete?

 • Nu slučaju nestanka ili uništenja stvari, naknađuje se vrednost osigurane stvari do sume osiguranja
 • u slučaju oštećenja stvari – iznos u visini troškova rada i materijala potrebnih za popravku
 • kod osiguranja na „prvi rizik“ šteta će se nadoknaditi u celosti, ali najviše do ugovorene sume. Ovim načinom osiguranja ostvarujete uštedu u premiji, jer osiguranjem na “prvi rizik” premija može biti značajno manja od premije, osiguranjem na ukupnu vrednosti imovine.

Zainteresovani ste za osiguranje od provalne krađe i razbojništva?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right