logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti

Osiguranjem mašina od loma štitite Vaše mašine, uređaje i aparate od nepredviđenih kvarova.

Šta možete osigurati?

Predmet osiguranja mogu biti:

 • mašine i mašinski uređaji
 • električni uređaji
 • aparati sa svim pripadajućim instalacijama

Koji su rizici pokriveni?

Polisa Vam obezbeđuje zaštitu od svih rizika, osim onih koji se osiguravaju polisama osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti kao i polisama osiguranja provalne krađe i razbojništva. Pored toga nisu pokrivene neke opasnosti koje se mogu smatrati normalnim, kao na primer: zamor, dotrajalost, korozija, pogonsko preopterećenje…

Osiguranje pokriva sledeće rizike:

 • oštećenje ili uništenje mašina usled nezgode u pogonu u toku njihovog korišćenja
 • nespretnosti, nehat ili zla namera radnika i drugih lica.

Na koju vrednost plaćate premiju?

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koja predstavlja vrednost predmeta osiguranja. Suma osiguranja je ujedno i maksimalni iznos koji se može isplatiti u slučaju ostvarenja nekog od rizika, pri čemu ona može biti: procenjena od strane Vas ili stručnog lica ili preuzeta iz knjigovodstvene evidencije.

Šta se nadoknađuje u slučaju nastanka štete?

Ako ste imovinu osigurali na sumu osiguranja koja odgovara njenoj ukupnoj vrednosti, nadoknađuje se:

 • u slučaju uništenja stvari – njena vrednost (ono na šta je naplaćena premija)
 • u slučaju oštećenja stvari – iznos u visini troškova rada i materijala potrebnih za popravku

Od čega zavisi visina premije osiguranja?

 • sume osiguranja (načina ugovaranja)
 • predmeta osiguranja
 • želje za osiguranjem pojedinih ili svih predmeta osiguranja
 • delatnosti
 • franšize (učešće u šteti)
 • obima pokrića
 • obračunatih popusta i doplatak i dr.

Da li ste zainteresovani za osiguranje mašina od loma?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right