logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

UNIQA: pozitivni rezultati za 2017.

SVET • UNIQA grupa je 2017. godine ostvarila 4,9 odsto veću ukupnu bruto premiju i dostigla je nivo od 5.293,3 miliona eura.

Nekonsolidovana bruto premija UNIQA grupe u segmentu neživotnih osiguranja porasla je za 4,8 odsto na 2.639,7 miliona eura.

Preliminarni rezultati UNIQA grupacije za 2017.

U izveštajnom periodu, zdravstveno osiguranje je poraslo za 3,8 posto na 1.042,0 miliona eura, dok su premije životnog osiguranja porasle za 5,6 posto na 1.611,6 miliona eura. Dobit pre oporezivanja na nivou Grupe 2017. povećana je na 7,4 posto na 242,2 miliona evra, navodi se u saopštenju.

Odnos troškova grupacije je poboljšan s 26,6 odsto na 25 odsto, kao i kombinovani racio koji je s krajem godine iznosio 97,5 odsto, uprkos značajnim isplatama po osnovu šteta nastalih vremenskim neprilikama, koje su iznosile oko 120 miliona evra. Smanjenje prihoda od investicija zbog efekta niskih kamatnih stopa kompenzuje se kroz osnovni rizični posao. Na osnovu pozitivnih rezultata, jake kapitalizacije i sa SCR raciom od više od 250 posto, Upravni odbor će predložiti nastavak progresivne politike dividendi i povećanje dividendi sa prošlogodišnjih 49 centi na 51 cent po akciji za 2017. godinu.

uniqa-group-mapa

UNIQA Group je jedna od vodećih osiguravajućih grupa na tržištima Austrije i centralne i istočne Europe (CEE). Oko 19.600 zaposlenih i ekskluzivni partneri u prodaji servisiraju više od 9.5 miliona klijenata u 18 zemalja. U Austriji, UNIQA je drugo po veličini osiguranje sa tržišnim udelom od preko 21 posto. U regiji CEE  UNIQA posluje na tržištima 15 zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovačka, Češka, Ukrajine i Mađarske. Pored toga, osiguravajuća društva u Švajcarskoj i Lihtenštajnu, takođe su deo UNIQA Grupe.

Izvor: uniqa.at

Saznajte više… →   

VESTI iz osiguranja  |  Budite u toku…