logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

UNIQA apsolutni lider na tržištu osiguranja u BiH!

BIH • Upkos složenim tržišnim uslovima i izazovima koji su obilježili proteklu godinu, podaci koje je objavila Agencija na nadzor na tržištu osiguranja za 2017. godinu pokazuju da je UNIQA ponovno prva osiguravajuća kuća na tržištu Bosne i Hercegovine po ukupnoj premiji osiguranja i prva osiguravajuća kuća po premiji životnih osiguranja.

UNIQA -prva tržišna pozicija i u životnim osiguranjima treću godinu zaredom.

Sa 57,9 miliona KM ukupne premije, od čega su 32 miliona KM premija životnih osiguranja, ovo je druga godina kako je UNIQA tržišni lider po ukupnoj premiji, odnosno treća godina zaredom kako je lider u životnim osiguranjima.

Pored premijskog rezultata, relevantan pokazatelj uspeha ove osiguravajuće kuće je i podatak da je UNIQA četvrtu godinu zaredom prva među vodećim osiguravajućim društvima na tržištu kada je reč o ažurnosti obrade i isplate odštetnih zahteva sa procentom od 96,97% rešenih u odnosu na prijavljene štete za 2017. godinu, što je iznad proseka glavnih i najvećih konkurenata ove osiguravajuće kuće.

Svaki uspeh zasluga je vrednog zalaganja zaposlenih i partnera naše kompanje, a rezultati iz godine u godinu pokazuju da smo odabrali ispravan put. Sigurna sam da ćemo i u budućnosti biti kvalitetna podrška našim klijentima što je svakako preduslov za dalje jačanje naše tržišne pozicije.– naglasila je Senada Olević, direktorica UNIQA osiguranja.

Proteklu godinu u kojoj je UNIQA proslavila 20 godišnjicu poslovanja u BiH, obeležile su intenzivne aktivnosti na poboljšanju proizvoda i usluga osiguranja. Novi proizvodi UniCare životno osiguranje i UNIQO dečije osiguranje kreirani su u skladu sa potrebama klijenata, a promocije koje su sprovedene tokom godine obuhvatile su široku paletu proizvoda koji se prodaju online odnosno putem web stranice ove osiguravajuće kuće: putno zdravstveno osiguranje, osiguranje stana, dobrovoljno zdravstveno osiguranje i UNIQA S.O.S. pomoć na putu. Cilj pomenutih promocija bio je da se klijentima u složenim privrednim uslovima omogući što povoljnija kupovina proizvoda osiguranja, što im omogućava bolji, duži i sigurniji život.

U 2018. godini ova najuspešnija osiguravajuća kuća na bh. tržištu će nastojati da svojim delovanjem doprinese daljem razvoju sektora osiguranja, promovišući inovacije u okviru sektora, pritom brineći i o kvaliteti usluge koju pruža svojim klijentima i poslovnim partnerima.

VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…