logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Tržište osiguranja u Srbiji: Rast od 6,3 posto

SRBIJA • Ukupna premija osiguranja u Srbiji u trećem kvartalu 2017. godine iznosila je 70,9 milijardi dinara, odnosno 594 miliona eura, što je 6,3% više nego u istom periodu prethodne godine.

U strukturi premije udeo neživotnih osiguranja bio je 77,5%, a životno osiguranje činilo je 22,5%, objavila je Narodna banka Srbije.

Sektor osiguranja u Srbiji – Struktura portfelja osiguranja

Blagi pad učešća životnih osiguranja, sa 23,2%, koliko je iznosilo u istom periodu prethodne godine, posledica je nešto usporenijeg rasta tih osiguranja od rasta neživotnih osiguranja.

Najveće učešće u ukupnoj premiji imalo je osiguranje od odgovornosti (33,7%) zbog upotrebe motornih vozila (osiguranje od autoodgovornosti). Zatim slede životna osiguranja sa 22,5%, imovinska osiguranja sa 19,9% i osiguranje motornih vozila – kasko sa 8,4%. Premija neživotnih osiguranja u T3 2017. godine viša je za 7,3% nego u istom periodu 2016. godine. Premija osiguranja od autoodgovornosti porasla je 5,2%, premija imovinskih osiguranja 10,6%, premija osiguranja motornih vozila – kasko 12,2%, dok je premija osiguranja od posledica nezgode smanjena za 17,7%

Na kraju III kvartala 2017. godine, u Srbiji je poslovalo 21 društvo za osiguranje, što je za dva društva manje nego u istom periodu prethodne godine. Isključivo poslovima osiguranja bavi se 17 društava, a poslovima reosiguranja četiri društva. Od društava koja se bave poslovima osiguranja, isključivo životnim osiguranjem bavi se četiri društva, isključivo neživotnim osiguranjem sedam društava, a i životnim i neživotnim osiguranjem šest društava.

Učešće premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja poraslo je sa 2,7% u T3 2016. godine na 3,2% u T3 2017. godine, uz nominalni rast ove premije od 24,9%. Pri tome, više od tri četvrtine tržišta pokrivaju tri društva za osiguranje.

U premijskom smislu, lider na tržištu osiguranja je Dunav osiguranje s udelom od 27,7 % u ukupnoj premiji osiguranja. Slede redom Generali s udelom 21,1 %, DDOR s 12,1 %, Wiener osiguranje VIG sa 11 % i Triglav osiguranje s 5,8% udela. Rang listu u neživotnom osiguranju čine ista osiguravajuća društva, dok je u životnim osiguranju situacija nešto drugačija, pa tako primat drži Generali, slede Wiener, Grawe  Societe Generale osiguranje, Uniqa i Dunav osiguranje.

U T3 2017. godine, u poređenju s T3 2016. godine, posmatrano prema visini ukupne premije i premije neživotnih osiguranja, nije promenjen redosled društava na rang-listi pet najvećih društava za osiguranje, koja u navedenim premijama svih društava za osiguranje učestvuju sa 77,7% i 81,9%, respektivno. Međutim, posmatrano prema visini premije životnih osiguranja, promenjen je redosled društava na rang-listi pet najvećih društava za osiguranje, koja u ukupnoj premiji tržišta učestvuju sa 79,7%.

Izvor: NBS
VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…