logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Tržište osiguranja u regionu: Slovenija i Srbija ostvarile rast

REGION • Tržište osiguranja u Centralnoj i Istočnoj Evropi zabeležilo je pad bruto zaračunatih premija

trziste-osiguranja-1200x630

Bruto zaračunate premije na tržištu osiguranja u CEE za šest meseci 2020. godine, prema analizi XPRIMM-a iznosile su 19,11 milijardi eura, što je za 3,80 posto manje u odnosu na isti period prethodne godine.

Tržište osiguranja u Centralnoj i Istočnoj Evropi zabeležilo je pad bruto zaračunatih premija od 3,8 posto u periodu januar-jun 2020. godine, pri čemu je pet tržišta imalo pozitivnu dinamiku, a ostala tržišta doživela su pad, izveštava Indikator.ba.

I dok neka tržišta poput Slovenije (rast od 4,21%) i Srbije (4,28%) imala pozitivan trend, bosanskohercegovačko tržište je sa padom od 2 posto bilo među onima koja nisu uspela povećati obim poslovanja u vremenu obeleženom korona krizom.

U sezoni sa vidljivo smanjenim štetama za osiguranje automobila, zbog ograničenja u drumskom prevozu, i prilično mirnom u ekstremnim vremenskim prilikama, isplaćene štete smanjile su se na regionalnom nivou za 8,5%, na 10,03 milijarde EUR. Jedini značajni izuzeci zabeleženi su u nekim jadranskim zemljama, ponajviše zbog znatno povećanih troškova za imovinsko osiguranje.

Sve u svemu, većina tržišta CEE imala je bolji učinak od očekivanog u prvoj polovini 2020. godine, a malo njih čak beleži pozitivne stope rasta bruto zaračunate premije.

Čini se da je životno osiguranje najpogođenija poslovna linija, ali to nije u potpunosti posledica Covid krize. Sveukupno, bruto zaračunata premija za životno osiguranje iznosila je 5,82 milijarde EUR, 8,57 posto manje u odnosu na isti period prethodne godine.

Prva polovina 2020. godine za BiH osiguravajuće kompanije završila je sa ukupnom bruto premijom od 191,7 miliona eura, 2 posto manje u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultat uglavnom vođen smanjenjem premije u neživotnom segmentu, posebno na linijama osiguranja kredita i osiguranja motornih vozila.

U regionalnom pristupu, dinamika tržišta je bila slična u oba administrativna dela Bosne i Hercegovine. Dok su osiguravači Federacije Bosne i Hercegovine prijavili premiju od 135 miliona eura, 2,05 posto manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, u Republici Srpskoj ona je takođe opala za oko 2 posto u odnosu na prošlu godinu, na 56,7 miliona eura.

BiH tržište osiguranja nije imalo tako visok pad kao kosovsko koje je sa zaračunatom premijom od 46,36 miliona eura skliznulo 4,29 posto u odnosu na isti period prošle godine. No, tržište osiguranja u bih za nijansu je bolje prošlo nego hrvatsko gde je bruto zaračunata premija u prvom polugodištu 2020. pala za 2,30 posto u odnosu na prošlu godinu, na 5,66 milijardi kuna (749 miliona eura).

Nešto manji pad od BiH imala je Makedonija gde su fakturisane premije zabeležile smanjenje od 1,7 posto, a iznosile su na kraju juna 83 miliona eura.

Uprkos pandemiji COVID-19, krajem juna 2020. godine, podaci o crnogorskom tržištu osiguranja koje je objavila Agencija za nadzor osiguranja otkrivaju da je lokalno tržište ostalo na nivou prve polovine 2019. godine sa zaračunatom premijom od 46,50 miliona eura naspram 46,59 miliona EUR na kraju juna 2019.

Vrednost premija srpskih osiguravača iznosila je 55,85 milijardi dinara (475 miliona EUR) u prvoj polovini 2020. godine, što je rast od 4% u odnosu na isti period prethodne godine.

U prvom polugodištu 2020. slovenačko tržište osiguranja iznosilo je 1,4 milijarde EUR, 4,2% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Životni sektor porastao je za 1,8%, na 381 milion eura (uključujući penzijske fondove), dok je neživotni segment porastao za 5,2%, na 993 miliona eura.

Jedan od razloga ovog pozitivnog trenda bio je zemljotres u susednoj Hrvatskoj, u Zagrebu, koji je ohrabrio ljude da razmisle o osiguranju, navodi tamošnje udruženje osiguravača.

Zdravstveno osiguranje u Sloveniji ponovo je bilo najveća vrsta osiguranja u čitavom portfelju sa zaračunatom premijom u iznosu od 329 miliona EUR. Istovremeno, zdravstveno osiguranje zabeležilo je najveći relativni rast (+ 11,8%) i apsolutni rast (+ 35 miliona EUR) u odnosu na bilo koju drugu vrstu osiguranja, kako iz životnog, tako i iz neživotnog sektora.