logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

TRIGLAV: Rast premije i dobit viša od planirane

TRIGLAV • Poslovanje Triglav grupe je u 2016. godini bilo u skladu sa strateškim smernicama koje se zasnivaju na profitabilnosti i bezbednosti poslovanja kao i na očuvanju finansijske stabilnosti.

Poboljšanje kreditnog rejtinga na »A«

Prema nerevidiranim podacima, Triglav grupa je ostvarila dobit pre oporezivanja u visini od 95 miliona evra i neto dobit od 82 miliona evra. Matično društvo je 2016. godinu završilo sa dobiti pre oporezivanja u visini od 83 miliona evra i neto dobiti u visini od 75 miliona evra. Profitabilnost kapitala Grupe iznosila je 11,4 %, a matičnog društva 13,8 %. Poslovanje Triglav grupe je u 2016. godini bilo u skladu sa strateškim usmerenjima koja se zasnivaju na profitabilnosti i bezbednosti poslovanja kao i na očuvanju finansijske stabilnosti. Poslovni rezultat Grupe koji je viši od planiranog prvenstveno je posledica veoma uspešnog poslovanja u delatnosti osiguranja, a na strani ulaganja na poslovanje su negativno uticale još uvek nepovoljne prilike na finansijskim tržištima, a kao posledica toga i pad prinosa od finansijskih ulaganja.

Rast premije na svim osiguravajućim tržištima Grupe

Triglav grupa je u Sloveniji fakturisala 2% višu premiju nego 2015. godine što je iznad rasta slovenačkog tržišta osiguranja gde j rast iznosio 1,5%. Na slovenačkom tržištu su sva tri osiguravajuća društva u Grupi ostvarila porast premije i to matično društvo od 1%, Triglav -Zdravstvena zavarovalnica od 6%, a Skupna pokojninska družba od 3%. Na tržištima izvan Slovenije prosečni rast premije Triglav grupe je iznosio 2% odnosno 9% ako se kod godišnjeg poređenja uzme u obzir prodaja češkog osiguranja. Najviši rast premije ostvaren je u Srbiji (22%), dok je u Hrvatskoj iznosio 8%, u Makedoniji i Crnoj Gori 2%, a u Bosni i Hercegovini 8%. U skladu sa strateškim usmerenjem, udeo fakturisane bruto premije osiguranja i saosiguranja se nešto povećao na tržištima izvan Slovenije i iznosio je 17,3%.

Uspešno poslovanje u delatnosti osiguranja

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: Zadovoljni smo sa poslovanjem u 2016. godini. Poboljšali smo kreditne rejtinge, a poslovni rezultat je čak i viši od planiranog. Uticaj negativnih faktora, prvenstveno nižih prinosa od finansijskih ulaganja, je nešto manji od očekivanog, a istovremeno smo uspeli da realizujemo i relativno visok rast premije. Na našim većim tržištima ojačali smo udeo na tržištu i povećali udeo premije osiguranja na tržištima izvan Slovenije, što je u skladu sa našim strateškim usmerenjima rasta i razvoja Grupe. U 2017. godini planiramo nastavak finansijski stabilnog i profitabilnog poslovanja. Ova godina predstavlja i početak novog četvorogodišnjeg strateškog perioda Grupe Triglav, a projekte u pravcu postizanja željenih strateških ciljeva već sprovodimo.

VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…