logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

TRIGLAV: Rast premija na svim tržištima i segmentima.

TRIGLAV • U prvih devet meseci ove godine, Triglav grupa je ostvarila 69,9 miliona eura dobiti pre oporezivanja, što je za 8% više nego u istom periodu prošle godine.

Triglav  |  Profitabilno poslovanje

U 2018. godini Grupa nastavlja sa sprovođenjem svoje strategije rasta i razvoja, sa čime su povezane i njene aktivnosti preuzete ove godine. Nadzorni odbor društva je predsedniku Uprave, Andreju Slaparu poverio naredni petogodišnji mandat i prihvatio njegov predlog, te potvrdio mandate članovima Uprave Urošu Ivancu i Tadeju Čoroliju.

Devetomesečna dobit pre oporezivanja Triglav grupe iznosi 69,9 miliona eura, što je za 8% više nego u istom periodu prošle godine. Na taj rezultat prvenstveno je uticalo dobro poslovanje u delatnosti osiguranja, dok su prinosi od investicija u skladu sa očekivanjima bili niži nego u istom periodu prošle godine. Grupa je fakturisala 820,2 miliona eura konsolidovane bruto premije, što je za 6% više nego u istom periodu lani. Porast premije je realizovan na svim tržištima Grupe. U Sloveniji je u proseku iznosio 5%, a van Slovenije 8%. Udeo premije fakturisane na tržištima izvan Slovenije i dalje je jačao za 0,5 postotnih bodova i iznosi 18,3 %. Gledano sa aspekta pojedinih segmenata osiguranja premije osiguranja imovine povećale su se za 6%, premije životnih osiguranja za 1%, a kod zdravstvenih osiguranja je rast premija iznosio 10 %. S obzirom na isti period prošle godine, neto iznosi za štete su se ove godine povećali (indeks 101), ali njihov rast vidljivo zaostaje za porastom neto prihoda od premija (indeks 106). To se odrazilo u poboljšanom kombinovanom koeficijentu Grupe, koji je nakon trećeg kvartala iznosio povoljnih 92,4 % (prošle godine 94,5 %). Krajem septembra 2018 Grupa je raspolagala sa 3,1 milijardom eura finansijskih investicija, koje su u skladu s investicijskom politikom dobro raspršene i uglavnom usmerene na područje eura. Prinosi od njih (bez prinosa investicija osiguranika životnih osiguranja koji preuzimaju investicioni rizik) su se u poređenju sa istim periodom prošle godine smanjili za 19 %, što je zbog prošlogodišnjih jednokratnih događaja i nastavka niskih kamatnih stopa očekivano. Triglav grupa se razvija i raste organski, a u slučaju odgovarajućih prilika ne isključuje se aktivnosti preuzimanja. Ove godine je potpisala ugovore o kupovini društva Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuće društvo na hrvatskom tržištu penzijskih osiguranja, o kupovini slovenačkog društva za upravljanje ALTA Skladi te o kupovini preostalog udela od 28,1 % društva Skupna pokojninska družba, koje deluje na slovenačkom tržištu dobrovoljnih dodatnih penzijskih osiguranja. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, Andrej Slapar je izjavio: »Sa poslovanjem u devet meseci ove godine smo zadovoljni, a uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine, potvrđujemo svoju prognozu planiranog godišnjeg rezultata. Triglav grupa je finansijski čvrsta, posluje profitabilno i bezbedno te sa timom od preko 5.100 saradnica i saradnika dosledno sprovodimo razvojne aktivnosti koje smo zacrtali. Kao potvrda navedenog je i ovogodišnji visok rejting »A« sa stabilnom srednjoročnom prognozom od strane rejting agencije S&P Global Ratings.« Igor Stebernak, predsednik Nadzornog odbora Zavarovalnice Triglav, rekao je: »Nadzorni odbor pozitivno ocenjuje rad Uprave društva. Saradnja i međusobno poverenje Uprave i Nadzornog odbora su dobri. U ime Nadzornog odbora želim Upravi društva mnogo uspeha kod postizanja strateških ciljeva Triglav grupe.«
VESTI iz osiguranja  |  Budite u toku…

Tagovi: #osiguranje   #triglav