logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Triglav povećao udeo u ukupnoj premiji osiguranja Srbije

SRBIJA • U trećem kvartalu 2016. godine Triglav osiguranje Srbija ostvarilo je rast ukupne premije od 22% (obračunato u evrima) u odnosu na isti period u prethodnoj godini.

 Triglav grupa u Srbiji

Segment neživotnih osiguranja zabeležio je rast u evrima od 18%, dok je porast u delu životnih osiguranja za devet meseci 2016. godine u evrima čak 177,9% u odnosu na isti period 2015. godine. Imovinska osiguranja beleže rast od 31,5%, i ukoliko se posmatra premija neživotnih osiguranja bez automobilskih osiguranja, u poređenju sa istim perodom u 2015. godini, beleži se rast od 25,8%. Društvo je krajem trećeg kvartala uvelo proizvod dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vanbolničko lečenje i ostvaruje dobre rezultate poslovanja i u ovom segmentu. Po poslednjim javno objavljenim podacima sa tržišta osiguranja Srbije (šest meseci 2016. godine), a u poređenju sa istim periodom prethodne godine, Triglav osiguranje Srbija povećalo je i udeo u ukupnoj premiji tržišta osiguranja Srbije sa 4,2% na 4,7% i ostalo na petoj poziciji od ukupno 19 osiguravajućih društava u Republici Srbiji.

Treći kvartal 2016. godine obeležilo je uvođenje prvih proizvoda dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Ovaj segment predstavlja strateški segment razvoja ne samo za Triglav osiguranje u Srbiji već i širom naše Grupe i zbog toga ćemo u narednom periodu predstaviti još proizvoda pripremljenih u saradnji sa našom matičnom kućom, ali i osluškujući potrebe klijenataizjavio je gospodin Dragan Marković, generalni direktor Triglav osiguranja u Beogradu i dodao: U prethodnom periodu smo, kao ponosni sponzori, slavili uspehe naše muške reprezentacije i povodom partnerstva sa KSS pripremili posebne uslove osiguranja tokom leta.

VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…