logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

TRIGLAV osiguranje u Srbiji povećalo tržišno učešće

SRBIJA •  Triglav osiguranje Srbija, deo Triglav grupe, u prvoj polovini 2016. godine nastavlja da beleži rast premije u evrima od 20% u odnosu na prvu polovinu prethodne godine.

 Triglav osiguranje u Srbiji povećalo tržišno učešće i zauzelo 5. mesto na srpskom tržištu.

Fakturisana premija neživotnih osiguranja porasla je u evrima za 20%, dok je premija u segmentu životnih osiguranja u prvih šest meseci 2016. godine porasla za čak 44%. Društvo je nastavilo rast i u delu zdravstvenog osiguranja. Zabeležen je i napredak u segmentu automobilskog osiguranja koji se meri povećanjem od 15%, računato u evrima. Porast bruto fakturisane premije u segmentu neživotnog osiguranja, ukoliko se izuzmu automobilska osiguranja, porasla je za 27% izraženo u evrima i u poređenju sa istim periodom u 2015. godini.

dragan-markovic-triglav-osiguranje

Triglav osiguranje u Srbiji posluje u skladu sa planovima i trendom rasta kao posledice kvalitetne podrške matične kuće – Zavarovalnice Triglav kao i strateškog razvoja prodajnih kanala, ali i uvođenjem inovativnih rešenja u pružanju usluga osiguranja. Jedan od najboljih pokazatelja uspeha kvalitetnog i dobro planiranog funkcionisanja kompanije jeste i povećanje trižišnog učešća sa 4,2 na 4,5%. Time je Društvo zauzelo sigurno 5. mesto od ukupno 19 osiguravajućih društava, koliko je registrovano na srpskom tržištu. Siguran sam da ćemo i u drugoj polovini godine i pored svih izazova u poslovanju nastaviti dalji razvoj i unapređenje usluga koje pružamo klijentima. izjavio je Dragan Marković, generalni direktor Triglav osiguranja Srbija.

VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…