logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

TRIGLAV Osiguranja Srbija dobilo standard kvaliteta ISO 10002:2016

BEOGRAD • Republička unija potrošača Srbije sertifikatom potvrdila kvalitet procesa postupanja sa prigovorima koji se odnose na proizvode osiguranja.


Nakon uspešnog uspostavljanja procesa postupanja sa prigovorima u vezi sa proizvodima osiguranja, Triglav osiguranju Srbija dodeljen je veoma značajan sertifikat SRPS ISO 10002:2016 kojim se potvrđuje kvalitativni pomak u odnosu sa klijentima.

Ovim sertifikatom, postojećim i budućim klijentima Triglav osiguranja Srbija, dodatno se garantuje kvalitet pružanja usluga, kako u prodajnim, tako i u post-prodajnim procesima. Standard ISO 10002:2016 deo je globalnog procesa sistema upravljanja kvalitetom.

Komentarišući sertifikaciju Triglav osiguranja Srbija, generalni direktor Društva, Dragan Marković je rekao: „Uvođenjem i ovog sertifikata kvaliteta, u Triglav osiguranju u Srbiji, pripremili smo bazu za izgradnju dugoročnih kvalitetnih odnosa sa našim klijentima kroz negovanje prijateljske komunikacije i poverenja. Uz postojeći sertifikat ISO 9001, svoje procese smo unapredili uvođenjem ISO 10002 sertifikata i time unapredili operativnu efikasnost, ali i fleksibilnost u pružanju usluga osiguranja. Sve ovo će nam omogućiti kontinuirano unapređivanje proizvoda, kao i procesa u Društvu na osnovu povratnih informacija dobijenih od klijenta, a samim tim i značajnu komparativnu prednost na veoma konkurentnom tržištu.“

Rukovodstvu Triglav osiguranja Srbija, Sertifikat je uručio gospodin Denis Perinčić, predsednik Upravnog odbora Republičke unije potrošača i tom prilikom je izjavio: „Namena dobijenog Standarda je formiranje sistema specializovanog za rad sa klijentima u obradi i rešavanju prigovora za vreme korišćenja usluga Društva. Standard je u potpunosti usmeren ka zadovoljstvu korisnika uslugama osiguranja. Njegov cilj je utvrđivanje i sprovođenje efikasnog i efektivnog načina rešavanja prigovora korisnika usluga osiguranja.“ Republička unija potrošača je izdala Sertifikat na osnovu mišljenja Privrednog društva za sertifikaciju i nadzor menadžmenta Global Sert Beograd od 7. marta 2016. godine koji je izvršio proveru usaglašenosti Triglav osiguranja Srbija.
VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…