logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

TRIGLAV: Ko pokriva štetu koju prouzrukuje dron?

SLOVENIJA • Triglav je, kao prva osiguravajuća kompanija u Sloveniji, ponudio osiguranje bespilotnih letećih uređaja.

Prodaja dronova na svetskom tržištu naglo raste i mogla bi, po nekim ocenama, u 2016. godini iznositi približno 6 milijardi evra.

Ko pokriva štetu koju prouzrukuje dron?

Po proceni Vazduhoplovnog saveza Slovenije prošle godine je u Sloveniji prodato oko 40.000 bespilotnih letećih uređaja za profesionalnu i ličnu upotrebu. Njihova sve veća dostupnost i s tim u vezi masovnost upotrebe otvara brojna pitanja u vezi bezbednosti, a samim tim i osiguranja. Zavarovalnica Triglav je zato odlučila da ponudi osiguranje odgovornosti i kasko osiguranje dronova.

Poseban zakon koji uređuje područje upotrebe bespilotnih letećih uređaja (u nastavku BLU), u Sloveniji ne postoji. To trenutno definiše Zakon o vazdušnom saobraćaju i drugi pravni propisi u avijaciji. Nedavno je dat predlog uredbe o sistemima BLU koja uključuje i osiguranje, Javna agencija za civilno vazduhoplovstvo Slovenije je izdala Direktivu o bezbednosti upotrebe brespilotnih letelica, ali u praksi za dronove i dalje važe ista pravila kao za modele letelica. Istovremeno, Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju i uredba ES 785/2004 uređuju osiguranje odgovornosti vlasnika BLU. Za napravu sa maksimalnom poletnom masom iznad 20 kilograma, osiguranje odgovornosti je obavezno.

NLO – BLU | Bespilotni leteći uređaji

Čak i lakše naprave mogu prouzrokovati ogromnu štetu, bilo u vazduhu ili prilikom pada na tlo. Prošle godine u decembru se, na takmičenju svetskog kupa u alpskom skijanju u Italiji, dron sa kamerom srušio iza austrijskog takmičara. Samo nekoliko stotinki sekunde je delilo skijaša od nesreće koja se mogla tragično završiti. Nezgode se događaju i u Sloveniji. Na jednom od javnih događaja prošle godine je dron, kojim je upravljalo nepoznato lice, povredio osobu koja je bila deo šireg tima organizatora događaja. Pitanje pokrića materijalne i nematerijalne štete, koja nastaje u takvim nezgodama, zato nikako nije zanemarljivo i odgovoran vlasnik drona uz osiguranje odgovornosti može zaštiti svoj imovinski interes.

Poslovni korisnici mogu zaključiti kasko, ali odgovornost može svako.

Zavarovalnica Triglav je, sa tom namerom, kao prva u Sloveniji razvila osiguranje BLU. Spremila je ponudu kasko osiguranja za poslovne korisnike i dobrovoljno osiguranje odgovornosti i za privatne korisnike. Kasko osiguranje pokriva delimično ili u potpunosti štetu ili gubitak BLU, nastalu kao posledica jednog od rizika navedenih u uslovima, kao što je na primer pad ili oštećenje drona zbog udara u drvo ili zgradu. Uslov za zaključenje kasko osiguranja je da je BLU u registrovanoj delatnosti naveden kao osnovno sredstvo. Međutim, kasko osiguranje pokriva samo štetu nastalu na dronu. Dobrovoljno osiguranje odgovornosti, koje može zaključiti svaki vlasnik drona, pokriva i odgovornost vlasnika za štetu pričinjenu trećim osobama.

Direktorica osiguranja transporta u Zavarovalnici Triglav Margita Selan Voglar pojašnjava: »Tržište za kasko osiguranje dronova se postepeno razvija. Međutim, razvoj tehnologije BLU je brz, a njihova mogućnost primene je izuzetno velika. Imajući u vidu njihovu brzinu i manevrske sposobnosti, koje utiču na bezbedno upravljanje, potrebno je razmisliti o adekvatnom osiguranju odgovornosti čak i za BLU čija je poletna masa manja od 20 kilograma, imajući u vidu njihovu maksimalnu moguću brzinu. Važno je napomenuti da upotreba dronova nosi sa sobom mnoge rizike od kojih se treba adekvatno zaštiti. Istovremeno, ne smemo zaboraviti na pravila odgovornog korišćenja tih uređaja.«
Dronovi: opasnosti i posledice

U Zavarovalnici Triglav najavljuju da će, uporedo sa razvojem i uređenjem regulatornog okvira kao i dobijanjem iskustava od strane osiguranika i osiguravača, ponudu osiguranja sigurno proširiti i na sportsku, rekreativnu i takmičarsku upotrebu. Istovremeno poručuju pojedincima koji razmišljaju o kupovini drona, da ne zaborave na potencijalne opasnosti i posledice neodgovornog korišćenja.

Izvor: www.triglav.rs

VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…