logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

TRIGLAV isplaćuje akcionarima 56,8 miliona eura

SLOVENIJA • Zavarovalnica Triglav je uprkos zahtevnim prilikama, posebno na tržištima kapitala, uspešno poslovala, te je prošlu poslovnu godinu završila u skladu sa strateškim usmerenjima.

Triglav grupa je prošle godine sačuvala visok nivo finansijske stabilnosti i ostvarila rast više ključnih indikatora.

 TRIGLAV grupa je uspešno poslovala u 2015. godini.

Dobro poslovanje Grupe u osnovnoj delatnosti odražavaju i dobar kombinovani koeficijent (92,8%) i profitabilnost kapitala od 12,8%. Dobit pre oporezivanja iznosila je 102,5 miliona evra, što je za 2% više nego 2014. godine, a bruto fakturisana konsolidovana premija osiguranja porasla je za 3%, na 919,1 milion evra. Visoki nivo finansijske stabilnosti pokazuje i za 2% viši kapital, te za 11% više bruto-tehničke rezerve Triglav grupe upoređene sa 2014 godinom.

Putem realizacije zacrtane strategije

Skupština akcionara je razrešila Upravu i Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav za poslovnu 2015. godinu. Kao što je rekao Andrej Slapar, predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, 2015. godinu su pozitivno obeležili rast premija na tržištima van Slovenije, odsutstvo masovnih štetnih događaja, ali i ne baš povoljna situacija na tržištima kapitala. »Kao prvo želio bih da zahvalim akcionarima za iskazano poverenje. U Triglavu smo zadovoljni 2015. godinom. Grupa je fakturisala više premije osiguranja nego 2014, povećala dobit pre oporezivanja i istakla se dobrim poslovanjem. Značajne pomake izveli smo i na strateškim segmentima penzijskog i zdravstvenog osiguranja u Sloveniji i u regionu. Nastavljamo sa sprovođenjem zacrtane strategije i ostajemo koncentrisani na osnovnu delatnost osiguranja, sa naglaskom na finansijskoj stabilnosti, profitabilnosti i bezbednosti poslovanja. U 2016. godini poslujemo u zahtevnim prilikama na našim tržištima, te s nižim prinosom od finansijskih ulaganja nego što je to bilo u 2015. Izrazito niske kamatne stope i povećana nesigurnost na finansijskim tržištima su realnost koja utiče na čitav sektor osiguranja. Takve prilike smo očekivali, te smo prilagodili naše poslovne planove«, objasnio je Slapar.

Igor Stebernak imenovan za novog člana Nadzornog odbora

Vlasnici su na Skupštini prihvatili predložene izmene i dopune statuta Zavarovalnice, koje se prvenstveno odnose na prilagođavanje zahtevima novog zakonodavstva za osiguranja u vezi s implementacijom direktive Solventnost II i na produženje instituta odobrenog kapitala Zavarovalnice. Skupština je upoznata i s izjavom o ostavci na mesto člana Nadzornog odbora Zavarovalnice Mateja Runjaka, te je za novog člana imenovala Igora Stebernaka, čiji četvorogodišnji mandat počinje da teče sa danom upisa izmena i dopuna  statuta u sudski registar. Osim toga usvojene su i odredbe o plaćanjima članovima Nadzornog odbora, što znači prilagođavanje osnovne isplate za obavljanje takve funkcije, pri čemu se uzima u obzir veličina osiguranja, finansijsko stanje i činjenica da se sa njegovim hartijama od vrednosti trguje na organizovanom tržištu. Za revizora je za 2016, 2017. i 2018. godinu Skupština  imenovala društvo za reviziju  ERNST & YOUNG, poslovno savetovanje.

VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…