logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Svega sedam posto nekretnina u Srbiji osigurano

SRBIJA • Osiguranje pokretne i nepokretne imovine u Srbiji i dalje je na veoma niskom nivou, a prema podacima osiguravajućih kuća, taj broj iznosi svega oko sedam posto. Takva situacija ne idu u prilog činjenici da su u našoj zemlji ove sezone prognozirane vremenske nepogode koje mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu građanima
Svega sedam posto nekretnina u Srbiji osigurano

Podaci Ministarstva poljoprivrede pokazuju da su poslednje vremenske nepogode pogodile 21 lokalnu samoupravu u Srbiji, a oštećeni su stambeni objekti, poljoprivredno zemljište, prevozna sredstva, javna infrastruktura.

Uprkos tome, srpski poljoprivrednici osigurali su samo 10,5 posto svog zemljišta, dok je u voćarstvu i povrtlarstvu taj procenat nešto veći.

Slična situacija je i sa osiguranjem kuća, što su pokazale i dosadašnje krizne situacije izazvane poplavama, gde je utvrđeno da ni 10 posto poplavljenih kuća nije imalo polisu osiguranja.

Prema procenama, imovinu u Srbiji osigurava manje od sedam posto stanovništva, u ovaj procenat uračunavaju se i sve one kategorije fizičkih i pravnih lica za koje je sklapanje ove polise obavezujuće.

Nakon poplava iz 2014. godine, kada je šteta iznosila oko 1,7 milijardi eura, primetan je trend povećanja polisa osiguranja u Srbiji, ali, i dalje je na niskom nivou u odnosu na praksu u svetu.

VESTI iz osiguranja  |  Budite u toku!