logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Standard PRO životno osiguranje – novo i jedinstveno!

SRBIJA • SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd je kreiralo nov i jedinstven program osiguranja pod nazivom Standard PRO, program sa najvećim brojem osiguranih težih bolesti, na tržištu Srbije.

Šta je program STANDARD PRO?

Ovaj program osiguranja sa svojom širokom paletom osiguravajućeg pokrića predstavlja najbolji način da se pokaže odgovornost prema sebi i najmilijima, u nepredvidivim i neželjenim situacijama, kojih je sve više u našim životima

Program Standard PRO uz štednju i pokriće rizika nastupanja smrtnog slučaja, obezbeđuje i osiguranje u slučaju nastupanja jedne od 33 teže bolesti, od kojih su uključene i one najčešće: infarkt srca, kancerogena oboljenja, moždani udar, otkazivanje rada bubrega, gubitak sluha, gubitak vida, itd.

Prema uslovima osiguranja, osigurati se mogu zdrava lica od 14 do 65 godina, na period trajanja osiguranja od 5 do 30 godina. U momentu prestanka ugovora o osiguranju osiguranik može imati najviše 75 godina života. Takođe, deca osiguranika, do njihove navršene šesnaeste godine života, imaju osiguravajuće pokriće u slučaju nastanka jedne od 33 teže bolesti.

Cenu – premiju osiguranja odreduje osiguranik. Osiguranje se zaključuje po fleksibilnim i povoljnim uslovima, kako bi osiguranik, iznose premije osiguranja mogao prilagoditi svojim finansijskim mogućnostima.

zivotno-osiguranje-savaUz osnovno osiguranje mogu se ugovoriiti dopunska osiguranja za slučaj nezgode, i to: *smrt usled nesrećnog slučaja, *invaliditet, *troškovi lečenja u vezi sa nesrećnim slučajem i *dnevna nadoknada

Prema osnovnom osiguravajućem pokriću isplaćuje se cela osigurana suma prilikom nastanka jednog od sledećih osiguranih slučajeva: nastanak teže bolesti potvrđene dijagnozom, doživljenje isteka ugovorenog trajanja osiguranja i smrt osiguranika u toku trajanja osiguranja.

Potencijalni osiguranici programa Standard PRO, pored toga što sebi obezbeđuju finansijsku sigurnost, štednju za budućnost i osiguranje od nepredviđenih situacija, ovim jedinstvenim programom dobijaju osiguravajuće pokriće u slučaju nastanka jedne od 33 teže bolesti koje se odnosi i na decu osiguranika-roditelja, čime je obezbeđena zaštita cele porodice.

Detaljnije o novom programu osiguranja možete pročitati na sajtu www.sava-zivot.rs

VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…