logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Šta donosi novi Zakon o Osiguranju?

BEOGRAD • Novim Zakonom o Osiguranju, koji je usvojila Skupština Srbije, a predložila Narodna banka Srbije, biće uveden red u ovaj segment finansijskog sistema zemlje.
 Način poslovanja u delatnosti osiguranja približiće se evropskim standardima, saopštila je NBS.

Novim regulatornim okvirom, iznad svega, stvoreni su bolji i efikasniji mehanizmi za zaštitu građana, navodi se u saopštenju NBS.

Jedna od novina, kako se navodi u saopštenju je ta što Zakon o osiguranju na prvom mestu garantuje dobrovoljnost, što znači da osim u slučajevima propisanim posebnim zakonima, građani mogu sami da procene da li žele uslugu osiguranja i u kom obliku.

Tim zakonom stvoreni su i svi neophodni preduslovi da se pruže moderne usluge osiguranja, prilagođene stvarnim potrebama, dodaje se u saopštenju NBS.

Kupovinom te specifične finansijske usluge ne može se sprečiti nastanak štetnih događaja, ali se mogu bitno umanjiti ili potpuno neutralisati njihove posledice, ukazuju iz NBS.

Osiguranje nudi i druge mogućnosti, posebno u pogledu supstitucije dugoročnoj štednji.

Važno je da građani uslugu osiguranja koju kupuju dobro i razumeju, odnosno sagledaju sa svih relevantnih aspekata, od cene pa do koristi koju donosi.

NBS je zato u Zakon o osiguranju ugradila odredbe koje vam omogućavaju da pre zaključivanja ugovora o osiguranju budete adekvatno informisani o svim elementima koji su vam potrebni za donošenje prave odluke, navodi se u saopštenju.

Takođe, te informacije poslužiće da i po zaključenom ugovoru znaju kome i kako treba da se obratite radi ostvarivanja prava.

NBS podseća da je, između ostalog, društvo za osiguranje dužno da obavesti građane o uslovima osiguranja koji se primenjuju na ugovor o osiguranju, a iz kojih se može videti u kojim slučajevima postoji pravo na naknadu štete.

Takođe, građani moraju dobiti i informacije o načinu i rokovima za podnošenje odštetnog zahteva, raskidu ugovora, kao i o načinima zaštite vaših prava kod nadležnih organa.

Novim Zakonom o osiguranju omogućeno je da sva lica koja žele da poslove zastupanja u osiguranju obavljaju kao dopunsku delatnost, to mogu da rade, u skladu sa modalitetima koje je utvrdio Zakon o radu.

„Stoga ne pristajte na ponude da prodaju osiguranja vršite bez odgovarajućeg radno-pravnog statusa, koji ne mora biti radni odnos. Sada imate mogućnost da u tome učestvujete, bez ugrožavanja svog osnovnog posla, a da istovremeno ostvarujete i sva prava koja zakon predviđa“, poručuju iz NBS.

NBS navodi da preduzima sve neophodne mere kako bi pružaoci usluga osiguranja poslovali u skladu sa propisima, ali i raspolagali dovoljnim sredstvima da u svakom trenutku mogu da izmire svoje obaveze po osnovu naknade šteta i ugovorenih iznosa.

U narednih šest meseci NBS će, kako se navodi u saopštenju, pripremiti i doneti set podzakonskih akata neophodnih za punu primenu novog Zakona o osiguranju.

Izvor: TANJUG