logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Sigurnost PLUS – novi program životnog osiguranja

SRBIJA • SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd je kreiralo novi program osiguranja pod nazivom Sigurnost PLUS, koji uz pristupačnu premiju pruža finansijsku sigurnost i potporu u sve češćim nepredviđenim životnim situacijama.
Šta je program SIGURNOST Plus?
Program Sigurnost PLUS uz pokriće rizika nastupanja smrtnog slučaja, obezbeđuje i osiguranje u slučaju nastupanja jedne od 6 težih bolesti: kancerogena oboljenja, infarkt srca, koronarna by-pass operacija (bolesti srca koje iziskuju hirurško lečenje koronarnih krvnih sudova srca), šlog (moždani udar), otkazivanje rada bubrega i transplatacija organa. Prema uslovima osiguranja, osigurati se mogu zdrava lica od 14 do 65 godina, na period trajanja osiguranja od 5 do 30 godina. U momentu prestanka ugovora o osiguranju osiguranik može imati najviše 75 godina života. Cenu – premiju osiguranja određuje osiguranik. Uz osnovno osiguranje mogu se ugovoriti i dopunska osiguranja za slučaj nezgode, i to: •  smrt usled nesrećnog slučaja   invaliditet •  troškovi lečenja u vezi sa nesrećnim slučajem •  dnevna nadoknada. Prema osnovnom osiguravajućem pokriću, u slučaju nastanka jedne od 6 težih bolesti, isplaćuje se polovina osigurane sume, a osiguravajuće pokriće se nastavlja za slučaj smrti sa preostalom polovinom osigurane sume, pri čemu je osiguranik/ugovarač osiguranja oslobođen daljeg plaćanja premije.

sava-zivotno-osiguranje

Primer: Ukoliko osoba ženskog pola zaključi osiguranje Sigurnost PLUS u trajanju od 10 godina, uz uplatu godišnje premije u iznosu od 150 EUR, obezbeđuje sumu osiguranja u iznosu od 34.629,59 EUR. Detaljnije o novom programu osiguranja možete pročitati na sajtu www.sava-zivot.rs
VESTI iz osiguranja  |  Budite u toku!