logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Republika Srpska: Tržište osiguranja poraslo za 11 odsto

BANJA LUKA • Tržište osiguranja RS zabeležilo je rast u prvih sedam meseci ove godine od 11 odsto ili 11,2 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci Agencije za osiguranje Republike Srpske.

 Najveći porast premije imala neživotna osiguranja 

Ukupno obračunata premija u ovom periodu iznosila je 116,5 miliona KM, dok je u istom periodu 2015. godine bila 105,3 miliona KM.

trziste-osiguranja-republika-srpska

Najveći porast premije su imala neživotna osiguranja, sa ostvarenih 98,9 miliona KM, što predstavlja povećanje od 10 miliona u odnosu na prošlu godinu.

Budući da na tržištu RS i dalje dominira obavezno osiguranje od autoodgovornosti, ono je i najvećim delom zaslužno za rast sa ostvarenom premijom od ukupno 68,7 miliona KM, a koja je veća za 5,7 miliona u odnosu na isti period prošle godine, istaknuto je u analizi.

Inače, neživotna osiguranja u koja spada i obavezno osiguranje od autoodgovornosti čine čak 84 odsto realizovane ukupne premije u ovom periodu čine neživotna osiguranja, a samo osiguranje od autoodgovornosti ima udeo od skoro 60 odsto u ukupno realizovanoj premiji u ovom periodu.

Ipak, u Agenciji navode da je tržište osiguranja ostvarilo značajne pomake i u razvoju i porastu premije životnih osiguranja, koja su inače veoma zastupljena u ukupnoj premiji tržišta osiguranja razvijenih zemalja.

U prvih sedam meseci ove godine premija životnih osiguranja povećana je za sedam odsto ili u nominalnom iznosu za 1,1 milion KM. To je rezultat sve većeg razvoja ponude ove vrste osiguranja na tržištu od strane ozbiljnih osiguravajućih kuća. U ukupno realizovanoj premiji u ovom periodu, životna osiguranja imaju udeo od 16 odsto, dodaje se u analizi.

 Nisu rasla sve vrste osiguranja

U Agenciji su istakli i da je tokom 2016. godine porastao i broj registrovanih učesnika na tržištu.

U RS sada radi 25 osiguravajućih kuća, što je, ipak, previše za ovako malo i slabije razvijeno tržište, a što će se svakako stabilizovati u sklopu fer tržišne utakmice, istaknuto je u analizi.

osiguranje-republika-srpska

Predsednik Skupštine Udruženja društava za osiguranje RS Milomir Durmić kaže za Capital da tržište osiguranja Republike Srpske u zadnjih nekoliko godina ima konstantan rast, ali i da je problem struktura tog rasta.

Kada gledamo šta je doprinelo povećanju tog tržišta, vidimo da je to rast životnih osiguranja koja su krenula sa niske osnovice pa je procenat rasta veliki. Naravno, na to utiče i rast premije u obaveznim osiguranjima, odnosno u autoodgovornosti koji se uglavnom kreće od šest do osam odsto, dok kod drugih vrste osiguranja, kao što su osiguranje imovine, kasko i druga nema takvih rezultata, što nije dobro jer govori da nema kompletnog rasta tržišta, naglasio je Durmić.

 Wiener osiguranje na čelu.

Što se tiče učesnika na tržištu osiguranja, došlo je do preokreta i Wiener osiguranje VIG je sada na liderskoj poziciji, sa ukupno ostvarenom premijom od 13,5 miliona KM. Premija ovog osiguranja veća je u odnosu na isti period prošle godine za 26 odsto.

wiener-osiguranje-republika-srpska

U ovom osiguranju su istakli da je njihov fokus prebačen na životna i imovinska osiguranja te na smanjenje portofolija obaveznog osiguranja od autoodgovornosti zbog stanja na tržištu, a što je rezultiralo vraćanjem liderske pozicije nakon procesa restruktuiranja portofolija.

Generalni direktor Wiener osiguranja Srđan Šuput, koji je odnedavno preuzeo upravljanje ovim društvom, rekao je za Capital da ovo društvo kao član najveće osiguravajuće grupacije u Centralnoj i Istočnoj Evropi – Vienna Insurance Group, ima ozbiljne planove za tržište osiguranja Republike Srpske, kao i za celo tržište BiH.

Budući da su nam imovinska i životna osiguranja u glavnom fokusu shodno strategiji VIG-a te da smo napravili značaj odmak od obaveznog osiguranja od autoodgovornosti zbog nedovoljno regulisanog tržišta i nelojalne konkurencije u tom segmentu, naši rezultati su konačno vidljivi na tom polju i jako mi je drago da smo povratili lidersku poziciju. Nastavljamo dalje sa ostvarivanjem ciljeva, unapređenja ponude i usluge, razvojem proizvoda imovinskih i životnih osiguranja po uzoru na najmodernija međunarodna rešenja, te i sa celokupnim unapređenjem tržišta s obzirom na iskustvo i ekspertizu koje imamo kao član ovako velike grupacije kao što je VIG, istakao je Šuput.

Izvor: capital.ba
VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…