logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Rast premije TRIGLAV osiguranja i jačanje tržišnog udela van Slovenije

TRIGLAV • Triglav grupa je saopštila da je u 2015. godini fakturisala 919,1 mil EUR premije osiguranja i saosiguranja, što je 4% više od planiranog i 3% više nego godinu pre toga.

Dobit grupe pre oporezivanja iznosila je 102,5 mil EUR, što je 20% više od planiranog i 2% više nego u 2014. godini.


Neto dobit u visini od 88,9 mil EUR je za 24% viša od planirane i za 4% viša nego prethodne godine.

U Sloveniji, Triglav grupa na tržištu imovinskih osiguranja ima udeo na tržištu od 44%, na tržištu životnih osiguranja 35%, a na tržištu zdravstvenih osiguranja 23%. U Hrvatskoj je premija zabeležila rast od 8%, u Srbiji od 24%, a u Makedoniji od 13%. Na crnogorskom tržištu rast premije je iznosio 10%, a u Bosni i Hercegovini 9%.

Na razvojno važnom sektoru zdravstvenih i penzijskih osiguranja, Triglav grupa je preuzela Skupnu pokojninsku družbu, drugog najvećeg slovenačkog ponuđača dobrovoljnih penzijskih osiguranja. Prošlogodišnje dobre poslovne rezultate pozitivno je obeležio i rast premija na tržištima izvan Slovenije, odsutstvo masovnih štetnih događaja, ali i ne baš povoljna situacija na tržištima kapitala.

Triglav osiguranje Srbija u 2015. godini postiglo je rast ukupne premije osiguranja za 24% (obračunato u evrima) u odnosu na 2014. godinu. Takođe, nastavljen je rast premije i u segmentu životnog osiguranja – za 11% (obračunato u evrima). U istom periodu, Društvo je započelo temeljan rad na podizanju nivoa svesti o potrebama za osiguranjem i u svoju ponudu uvrstilo nove proizvode kao što je osiguranje potraživanja, namenjeno velikim proizvođačima i distributerima roba i usluga, ali i proizvode vezane za osiguranje u poljoprivredi sa osnovnim fokusom na osiguranje životinja kroz inovacije, kako za Triglav grupu, tako i za tržište Srbije. Triglav osiguranje je u potpunosti bilo usmereno na dalje unapređenje kvaliteta usluga, optimizaciju procesa, proširivanje i unapređenje prodajne mreže, kao i na repozicioniranje brenda Triglav na tržištu uz pomoć komercijalnih i sponzorskih aktivnosti.

Prošlu godinu ćemo pamtiti kao prekretnicu u poslovanju Triglav osiguranja u Srbiji. Uradili smo veliki posao u godinama koje su prethodile na uređivanju sistema u Društvu i pripremi za ozbiljne poslovne poduhvate. Zabeležili smo rast za skoro četvrtinu ukupne premije u odnosu na isti period prethodne godine, poboljšali položaj na 4,2 procentnih bodova tržišnog učešća i time zadržali šesto mesto na tržištu osiguranja. Sve to nas rangira među najbolje osiguravajuće kuće na tržištu, ali nam i stvara obavezu da profitabilnost održimo na planiranom nivou uz konstantan napredak u vrstama osiguranja i kvalitetu usluga koje pružamo našim klijentima. U Društvu u Srbiji je u 2015. godini, stvorena pozitivna klima i povoljan ambijent za rad, te je Triglav osiguranje prepoznato kao kompanija sa izraženom razvojnom komponentom za stručne mlade kadrove, rekao je gospodin Dragan Marković, generalni direktor Triglav osiguranja Beograd, i nastavio:Podršku vrhunskim sportistima započetu u 2015. godini nastavićemo da pružamo i u narednom periodu nastojeći da mladima predstavimo sport kao logičan odgovor na pitanje pripreme za kvalitetan život u modernom društvu.

VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…