logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Rast premije osiguranja u Srbiji od 10%

SRBIJA • Ukupna premija u Srbiji na kraju trećeg tromesečja 2016. godine iznosila je 66,7 mlrd. dinara, odnosno 541 mil. eura, što predstavlja rast od 10% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Učešće životnih osiguranja iznosi 23,2 posto.
U strukturi premije, učešće neživotnih osiguranja iznosilo je 76,8%, dok je učešće životnih osiguranja iznosilo 23,2 posto, ističe se u izveštaju Narodne banke Srbije. Rast udela životnih osiguranja sa 21,5 posto u istom razdoblju prethodne godine posledica je nominalnog rasta tih osiguranja od 18,9 posto.
Posmatrano prema vrstama osiguranja, struktura premije u trećem kvartalu 2016. godine je slična strukturi u istom razdoblju 2015. godine, uz ostvarivanje najvećeg udela osiguranja od autoodgovornosti u ukupnoj premiji od 34,1 posto. Zatim slede životna osiguranja sa 23,2 posto, imovinska osiguranja s 19,2 posto i osiguranje motornih vozila – kasko sa 7,9 posto. Premija neživotnih osiguranja beleži rast od 7,6 posto u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Premija osiguranja od autoodgovornosti je ostvarila rast od 4,8 posto, dok premija osiguranja od posledica nezgode 5,4 posto. Premija osiguranja motornih vozila – kasko, nakon prekida trenda pada premije u trećem kvartalu 2015. godine, ostvaruje rast i u 2016. godini i to 11,9 posto.
Osiguranje od posledica nezgode, koje obuhvata, između ostalih i obavezna osiguranja kao što su osiguranje putnika u javnom prevozu i osiguranje zaposlenih od posledica nezgode, u trećem kvartalu 2016. godine beleži udeo od 4,9 posto. Poređenjem udela premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uočava se njegov rast s 2,1% na 2,7 posto, praćen nominalnim rastom ove premije od 44,7 posto. Pri tome, skoro tri četvrtine tržišta pokrivaju dva društva za osiguranje, ističe NBS.
VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…