logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Rast premije i dobiti DUNAV osiguranja

SRBIJA • Kompanija Dunav osiguranje zadržala je u 2016. godini lidersku poziciju na tržištu osiguranja u Srbiji.

Svi poslovni parametri pokazuju pozitivne pomake i nastavak su započetog trenda u 2015. godini.

Ostvarena dobit je tri puta viša nego 2015. godine.
Dunav osiguranje je u 2016. godini ostvarilo dobit koja pre oporezivanja iznosi 1,06 milijardi dinara, što je tri puta više nego u 2015. godini. Neto dobitak će biti isplaćen u vidu dividendi akcionarima Kompanije. Dividende će biti uplaćene i u budžet Republike Srbije u skladu sa učešćem RS u kapitalu Kompanije od 45 odsto. Bruto premija osiguranja  Dunav osiguranje 2016. godine iznosi 22,9 milijardi dinara i za 6,7 odsto (1,4 milijarda dinara) je viša u poređenju sa 2015. godinom. dunav-osiguranje-beograd Broj polisa prodatih u 2016. godini iznosi 1,81 milion, što je za 4,6 procenata, odnosno 80.000, više nego u 2015. godini. Kompanija je u 2016. godini osiguranicima isplatila više od 8,3 milijarde dinara po odštetnim zahtevima. Vrednost akcija Kompanije na Beogradskoj berzi porasla je tokom 2016. godine za 71 posto.
VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…