logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Prve informacije o poslovanju Triglav grupe u 2015. godini

SLOVENIJA • Uspešno poslovanje u pravcu strateških ciljeva.

Triglav grupa je u 2015. godini nastavila svoje poslovanje u skladu sa strateškim usmerenjima, koja se temelje na profitabilnosti i bezbednosti poslovanja, kao i na očuvanju finansijske stabilnosti.


U poređenju sa 2014. godinom fakturisana bruto premija osiguranja i saosiguranja Triglav grupe povećala se za 3 % na 919,1 milion evra, kao što to pokazuju nerevidirani podaci o poslovanju Triglav grupe i matičnog društva za 2015. godinu. Kombinovani koeficijent je za 3,5 % bolji od planiranog i od vrednosti 2014. godine (92,8 %), dok je neto dobit Grupe za 4 % viša nego 2014. godine i iznosi 88,9 miliona evra. Na prošlogodišnje poslovne rezultate Triglav grupe, osim preuzimanja Zajedničkih penzionih fondova, značajno su uticali rast premije na tržištima izvan Slovenije, odsustvo masovnih štetnih događaja i ne baš povoljna situacija na tržištima kapitala.
Strateški naglasak na delatnosti osiguranja doneo je željene rezultate. Zbog produbljivanja slovenačkog tržišta i daljeg razvoja, Triglav grupa je posebnu pažnju posvetila oblasti zdravstvenih i penzijskih osiguranja. U 2015. godini vodeća osiguravajuće-finansijska grupa u Sloveniji i u regionu Adria preuzela je Zajedničke penzione fondove, koja je najveći ponuđač dobrovoljnih penzijskih osiguranja na slovenačkom tržištu. Drugi faktori koji su značajno uticali na prošlogodišnje poslovne rezultate Grupe bili su: rast premija na tržištima izvan Slovenije, odsustv o masovnih štetnih događaja i ne baš povoljna situacija na tržištima kapitala. Poslovanje bolje od planiranog i iznad rezultata 2014. godine. Grupa je fakturisala 919,1 miliona evra premije osiguranja i saosiguranja, što je za 4 % više od planova i za 3 % više nego godinu pre toga. Premija matičnog društva dosegla je 586,3 miliona evra (za 1 % manje nego u 2014. godini). Fakturisane bruto štete Grupe (594,8 miliona evra) bile su za 3 % niže nego godinu pre, a štete matičnog društva (390,6 miliona evra) za 7 % niže. Bruto operativni troškovi delatnosti osiguranja Grupe ostali su na nivou prošle godine (231,6 miliona evra), dok su troškovi matičnog društva za jedan posto niži (161 milion evra). Dobro poslovanje u osnovnoj delatnosti osiguranja imovine odražavaju poboljšani kombinovani koeficijenti i Grupe i matičnog društva. Kombinovani koeficijent Grupe smanjio se na 92,8 %, pa je za 3,5 % bolji od planiranog i od vrednosti za 2014. godinu, a za dobra 2 % bolji od dugoročne prosečne ciljne vrednosti (95 %). Isto tako se poboljšao i koeficijent matičnog društva, koji je iznosio 86,2 %, što je 8,5 % manje nego 2014. godine. Poslovni rezultati bolji su od 2014. godine i bolji od planiranih. Dobit Grupe pre oporezivanja, u visini od 102,5 miliona evra, za 2 % viša je od lanjske. Neto dobit Grupe u visini od 88,9 miliona evra, za 4 % je viša nego 2014. godine. Matično društvo je 2015. godinu završilo sa 68,4 miliona evra dobiti pre oporezivanja (19 % bolje nego godinu ranije), te je sa 58,5 miliona evra neto dobiti čak za 28 % bolje nego u 2014. godini. Grupa je ostvarila 12,8-postotnu profitabilnost kapitala, a matično društvo 10,9-postotnu. Vodeća u Sloveniji i u regionu Adria Sa 36-postotnim udelom na tržištu Triglav grupa uverljivo zauzima vodeći položaj na slovenačkom tržištu osiguranja. Osim matičnog društva na njemu još posluje Triglav, zdravstvena zavarovalnica i novo zavisno društvo Triglav grupe, Zajednički penzioni fond. U Sloveniji Triglav grupa ima na tržištu imovinskih osiguranja tržišni udeo od 44 %, na tržištu životnih osiguranja 35 %, a na tržištu zdravstvenih osiguranja udeo od 23 %. Triglav grupa je ojačala svoj položaj na tržištu i van Slovenije u svih pet država u kojima je prisutna. Visoki nivo finansijske stabilnosti Visoka ocena boniteta jedan je on najznačajnijih strateških ciljeva Triglav grupe. Taj cilj je društvo ponovo doseglo 2015. godine. Obe agencije S&P i A.M. Best potvrdile su bonitetnu ocenu »A-», obrazloživši je finansijskom snagom i uspešnim poslovanjem Grupe. Ocene odražavaju visoki nivo profitabilnosti poslovanja, čvrstu i rizicima prilagođenu kapitalizovanost, dobro upravljanje rizicima i visoki stepen likvidnosti. Agencija S&P je 2015. godine poboljšala svoju srednjoročnu prognozu iz stabilne u pozitivnu, a agencija A.M.Best svoju je dotadašnju pozitivnu prognozu samo potvrdila. Na visoki nivo finansijske stabilnosti ukazuje i za 2 % viši celokupni kapital (704 miliona evra) te za 11 % povećane bruto tehničke rezerve Triglav grupe (2.600,4 miliona evra). Obe kategorije su garancija i osnov za uravnoteženo poslovanje, kao i za obezbeđivanje dugoročne bezbednosti naših osiguranika. Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav je izjavio: »Prošla je godina bila pod znakom dobrog poslovanja Triglav grupe, potvrde visokih ocena boniteta i visoke isplate dividende našim akcionarima. Važan događaj predstavljalo je preuzimanje Zajedničkog penzionog fonda, a time i jačanje naše prisutnosti na tržištu penzijskih osiguranja u Sloveniji. Uspešno smo završili razvojne aktivnosti za uvođenje i ostvarenje zahteva Solventnosti II. To osiguranjima u Evropskoj uniji donosi promenu u samoj kulturi poslovanja, jer zahteva vrednovanje uticaja pojedine poslovne odluke na profil rizika osiguranja, na njegov kapital i finansijsko stanje. Veći je naglasak, dakle, na proaktivnom upravljanju svim rizicima kojima se osiguranje izlaže, a ne samo na dosadašnjoj usklađenosti sa pravilima. U Triglav grupi smo se prilagodili novim zahtevima da i po novoj metodi izračunavanja adekvatnost kapitala ostane primereno visoka«.
Izvor: www.triglav.rs