logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Prouzokovanje i naknada štete i osiguranje

KOPAONIK • Pozivamo Vas na XIX međunarodni naučni skup koji organizuju Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo i Pravosudna akademija iz Beograda, pod nazivom

Prouzokovanje i naknada štete i osiguranje koji će se ove godine od 22. do 25. septembra održati na Kopaoniku – hotel Kraljevi Čardaci SPA.

 Program XIX međunarodnog naučnog skupa:

prouzrokovanje-i-naknada-stete-i-osiguranje

Programski odbor (Programme Commiteee): Prof. dr Jasna Pak (Srbija), Prof. dr Vladimir Čolović (Srbija), Prof. dr Zdravko Petrović(Srbija), Prof. dr Dragan Mrkšić (Srbija), Prof. dr Boris Marović (Srbija), Doc. dr Jelena Ćeranić (Srbija), Prof. dr dr Wolfgang Rohrbach (Austrija), Prof. dr Louis Norman-Auenhove (Austrija), Prof. dr Marijan Ćurković (Hrvatska), Prof. dr Silvija Petrić (Hrvatska), Prof. dr emeritus Šime Ivanjko (Slovenija), Prof. dr Duško Medić (BIH), Prof. dr Slobodan Stanišić (BiH), Prof. dr Klime Poposki (Makedonija), Prof. dr Zbigniew Makiela (Poljska), Dr Nikola Dožić (Crna Gora)

Organizacioni odbor: Prof. dr Zdravko Petrović, Udruženje za odštetno pravo, Prof. dr Vladimir Čolović, Institut za uporedno pravo, Nenad Vujić, Pravosudna akademija, Ljiljana Milanković-Vasović, Intermex, Zorica Šipovac, Uniqa osiguranje a.d.o.

 PROGRAM – Tematske oblasti – autori i radovi
 I – PROUZROKOVANJE I NAKNADA ŠTETE
 •   Zoran Ilkić – Uzročno posledična veza u postupcima za naknadu štete  •   Katarina Jovičić – Posebni načini odmeravanja naknade štete u slučaju raskida ugovora o prodaji robe  •   Dragica Popesku – Povrede prava ličnosti u medijima prema zakonu o javnom informisanju i medijima  •   Jelena Ćeranić – Neka sporna pitanja u vezi sa naknadom štete u slučaju povrede komunitarnog žiga  •   Vladimir Đurić, Siniša Aleksić – Odgovornost države za štetu nastalu radom uprave  •   Ilija Zindović – Naknada štete u slučajevima odgovornosti društveno osetljivih lica  •   Borivoje Živković – Odgovornost advokata za greške i pravo na naknadu štete  •   Dragan Obradović, Magdalena Makiela – Odgovornost upravljača puteva u postupcima naknade štete – neodržavanje saobraćajne signalizacije  •   Miloš Vojinović – Problemi u veštačenju nematerijalne štete nakon povreda u saobraćaju sa aspekta ortopedije  •   Duško Medić – Zastarelost potraživanja naknade nematerijalne štete  •   Vladimir Vrhovšek – Šteta je ne baviti se štetom – Kratak vodič kroz zakonske odredbe i sudsku praksu
II – OSTVARIVANJE PRAVA NA ODŠTETU I DRUGE AKTUELNOSTI
 •   Vesna Ćorić, Ana Knežević Bojović, Slobodan Vukadinović – Odštetni zahtevi pred nadnacionalnim sudovima  •   Jelena Vukadinović – Ostvarivanje prava na naknadu štete zbog povrede prava konkurencije pred nacionalnim sudovima i arbitražnim tribunalima  •   Vesna Bilbija – Pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku  •   Slobodan Stanišić – Uračunavanje ispunjenja  •   Jelena Borovac – Zatezna kamata na iznos dosuđenih troškova postupka  •   Vanda Božić, Vladimir Kozar – Kaznenopravna i građanskopravna odgovornost za stečaj i štetu u vezi raspolaganja imovinom  •   Ljubomir Pljakić – Zaštita prava službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 III – SAVREMENI IZAZOVI DELATNOSTI OSIGURANJA
 •   Wolfgang Rohrbach, Louis Norman Audenhove – Kompleksni izazovi za industriju osiguranja  •   Wolfgang Rohrbach – Era digitalizacije u osiguranju sa socio-ekonomskom podlogom- Digitale versicherungs ära mit sozio-ökonomischer funndierung  •   Marijan Ćurković – Direktiva Evropske unije 2016/97 o distribuciji osiguranja  •   Katica Tomić – Pravni položaj i naknada posrednika u osiguranju – Uporedni prikaz prava Evropske unije, Njemačke, Austrije i Srbije  •   Šime Ivanjko – AO PLUS osiguranje kao dodatno ugovorno osiguranje odgovornosti u saobraćaju  •   Nikola Dožić – Najčešći vidovi prevare na razvijenim tržištima osiguranja imovine  •   Berislav Matijević – Obrada šteta iz osiguranja motornih vozila – između kvalitetne usluge i mala gestio osiguratelja • Nebojša Žarković, Dragan Mrkšić – Obeležja i izgledi razvoja osiguranja života u Srbiji  •   Ilija Smiljanić – Upravljanje rizikom troškova sprovođenja osiguranja u delatnosti osiguranja u Srbiji  •   Zorica Šipovac, Vladimir Šipovac – Osiguranje “Old-Tajmer”-a  •   Vladimir Čolović – Uticaj pokretanja stečajnog i likvidacionog postupka na status ugovora o osiguranju  •   Jelena Šuput, Vesna Janjić – Funkcija interne revizije i usklađenosti poslovanja u društvima za osiguranje/reosiguranje
 PRIJAVA učešća i dodatne informacije: TTC TOP TRAVEL CENTAR | Izvršni organizator
ikonica-adresa  Rige od Fere 6 | Beograd
ikonica-telefon  011 30 20 200
ikonica-www  office@toptravelcentar.rs
ikonica-www  www.toptravelcentar.rs
PONUDA i SMEŠTAJ – Hotel Kraljevi Čardaci Spa 4*
  •    Soba 1/1 | 1/229.990 RSD | za uplate iz inostrastva 245 € Paket aranžman obuhvata: 3 polupansiona u izabranom hotelu (doručak/švedski sto, večera u hotelu/klasično posluživanje, svečana večera u restoranu), boravišnu taksu i osiguranje i kotizaciju.
  •   •    za učesnike koji sami obezbeđuju smeštaj, kotizacija iznosi 12.500 RSD
  •   •    za učesnike koji sami obezbeđuju smeštaj, kotizacija sa svečanom večerom iznosi 15.990 RSD
Prevoz učesnika autobusom na relaciji Beograd – Kopaonik – Beograd po ceni od 3.000 RSD biće organizovan ukoliko se za ovaj prevoz prijavi najmanje 25 učesnika. Kotizacija obuhvata: učešće u radu savetovanja, zbornik radova i propagandni materijal, koktel, kafe pauze po planu Organizatora. Dobro došli na Kopaonik! kopaonik-2016-prouzrokovanje-i-naknada-stete-i-osiguranje
VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…