logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Prosečna premija AO u Sloveniji pada zadnjih 10 godina

SLOVENIJA • Prosečna premija obaveznog auto osiguranja u Sloveniji u 2015. godini je iznosila 133 €, a trenutno je na istom nivou kao  2001. godine, prema najnovijim izveštaju Udruženja osiguravača Slovenije.
Prosečna premija AO u Sloveniji pada zadnjih 10 godina.

Nakon što je dostignut vrhunac od 220 € u 2005. godini, prosečna premija osiguranja automobila je u padu već deset godina, uz prosečan pad od 4,8 posto godišnje.

Prosečan iznos štete osiguranja automobila u 2015. godini iznosio je 2.437 € i to je najniži nivo u poslednjih deset godina, mada se taj pokazatelj pokazao varijabilnijim u odnosu na premiju, ipak je zabeležen je prosečan pad od 0,7 posto godišnje. Udeo premije osiguranja automobila u ukupnoj premiji u Sloveniji poslednjih nekoliko godina je opao i iznosi 15,3 posto neživotnog osiguranja u 2015. godini. Publikaciju o trendovima i tržištu auto osiguranja u Sloveniji možete preuzeti ovde. Izvor:osiguranje.hr
VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…