logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Promocija knjiga o istoriji osiguranja

Istorija osiguranja Austrije | Istorija osiguranja u Srbiji, Crnoj Gori i Jugoslaviji | Novi Sad

Dana, 21.04.2016. godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, u Novom Sadu, održana je prva, svečana i zajednička promocija dve knjige iz oblasti istorije osiguranja, i to: Zbornika – Enciklopedije „Istorija osiguranja Austrije“ XII tom, prof dr habil dr Wolfgang-a Rohrbarch-a i „Istorija osiguranja u Srbiji, Crnoj Gori i Jugoslaviji do 1941. godine” prof dr Zdravka Petrovića, prof dr Vladimira Čolovića i prof dr Duška Kneževića.

Svoj doprinos promociji su dali i Svet Osiguranja , kao i Centar za Osiguranje. Moderatori promocije su bili prof dr Vladimir Njegomir i Zorica L. Šipovac, specijalista prodaje osiguranja.

Specifičnost objedinjene promocije obe knjige iz oblasti osiguranja je taj da je ovo bio prvi i jedinstveni vid promocije istorije osiguranja u gradu, Novom Sadu, kao u srcu Vojvodine. Zahvaljujući Katedri za pravo u uglednoj, visokoškolskoj ustanovi, Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić prepoznata je važnost održavanja promocije navedenih knjiga baš na Fakultetu u smislu prikazivanja osiguranja kao ozbiljne nauke koja ima bogatu prošlost i sadašnjost, te koja je u svakodnevnom razvoju – može se reći „evoluciji koja je golim okom vidljiva“. Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić je za potrebe promocije obezbedio jednu od svojih najlepših, svečanih sala, kao i prikladan koktel nakon promocije za sve učesnike i posetioce iste. Očekivanja o poseti promocije obe knjige su bila nadmašena, jer je svečana sala bila popunjena do poslednjeg mesta, dok koktelu nakon promocije nije bilo kraja koliko je bilo pitanja i podpitanja od strane posetilaca učesnicima promocije.

Sama promocija i poseta je potvrdila da postoji neophodnost upoznavanja novosadske i vojvođanske javnosti sa osiguranjem kao spojem „nespojivog“, tj. teorije i prakse osiguranja, spojem i pravne i ekonomske discipline u isti mah, te spojem klijenata i osiguravajućih društava… Promocija je prikazala i spoj „zrelosti i mladosti“ u nauci osiguranju, tačnije „zrelost“ smo upoznali u smislu kvalitetnog temelja za razvoj nauke osiguranja, tj. bogatu istoriju osiguranja, a „mladost“ predstavlja svakodnevni i budući razvoj osiguranja kao nauke, te njegove adekvatne primene kroz praksu. Ova promocija je otvorila put ka upoznavanju sa osiguranjem koje nam obezbeđuje kvalitetniju budućnost svih nas. Dokazala je, da je osiguranje svuda oko nas. Promocija je objasnila da je osiguranje zaista jedna kvalitetna, multidisciplinarna nauka čija je osnovna svrha „zaštita svih nas“ i „obezbeđenje mirnog sna svakog pojedinca“.

Istorija osiguranja Austrije | Zbornik radova – Enciklopedija XII tom

„Istorija osiguranja Austrije“, urednika prof dr habil dr Wolfgang-a Rohrbarch-a je jedinstveno delo koje spaja nespojivo, Republiku Srbiju sa Austrijom, a može se i reći celu Evropu, na neverovatan način, višejezičnim člancima iz oblasti osiguranja, učešćem velikog broja autora iz oblasti osiguranja, te na taj način rušeći granice evropskih država prikazujući najaktuelnije teme iz oblasti osiguranja, spajajući prošlost sa budućnošću, kao „svoje otkucaje srca“, kao što to govore i reči austrijske Himne čiji deo teksta se nalazi na samim koricama ovog dela.

Govornici o Zborniku-Enciklopediji na promociji bili su: prof dr Milan Počuča, prof dr Slobodan Jovanović, Zorica L. Šipovac, prof dr habil dr Wolfgang Rohrbarch, Nikola Filipović LL.M, mag Dragan Vasiljević, prof dr Zdravko Petrović i Goran Dokić. Obzirom da su govornici ujedno i autori kako članaka, tako i predgovora “Istorije osiguranja Austrije” XII tom, neophodno je ukratko prikazati i njihova izlaganja. Nesporna je činjenica da je svaki govornik vrhunski stručnjak iz svoje oblasti koji je doprineo samom razvoju osiguranja kao nauke. Ujedno je svaki od učesnika podelio kako “čari poznanstva” sa prof dr habil dr Wolfgang-om Rohrbarch-om, tako i upoznao prisutne sa svojim doprinosom u Zborniku – Enciklopediji.

Prof dr Milan Počuča (Prodekan za nauku, kvalitet i međunarodnu saradnju na Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna Akademija u Novom Sadu) je bio prvi govornik , koji je prisutne upoznao sa vremenom u kome pisana reč izmiče pred internetom, tako što i pisci najboljih bestselera u svetu muku muče sa tiražima i izdanjima, i naglasio da je to isto ovo vreme kada se promoviše ovaj XII tom „Istorije osiguranja Austrije“, knjige koja je u ovih 20 godina postala nezaobilazno naučno štivo svih koji se bave, prate, proučavaju i primenjuju osiguranje širom sveta. „Govoriti o ovom, planetarno važnom izdanju u kome su publikovali svoje radove najveća imena i autoriteti u oblasti osiguranja, a ne govoriti o prof dr habil dr W. Rohrbarch-u , utemeljitelju i glavnom uredniku sve ove godine , isto je kao raditi čitav život u osiguranju, a ne videti polisu osiguranja. Ovaj divni i plemeniti čovek, naučnik, suprug, erudita i profesor rođen je u braku između srpkinje i austrougarskog oficira , davne 1947.g, odrastao je i školovao se u Beču. Akademik je Evropske Akademije Nauka i Umetnosti u Salzburgu, 20 godina je zamenik izvršnog direktora u EVROPA NOSTRA AUSTRIA u Beču, 15 godina je podpredsednik OSG austrijsko-srpskog društva u Beču, član redakcijskog odbora EVROPSKE REVIJE ZA PRAVO OSIGURANJA (član AIDE), redovni profesor, na raznim univerzitetima u Austriji, Srbiji I Mađarskoj.Jedan je od retkih profesora iz Austrije koji je I u Republici Srbiji izabran u zvanje redovnog profesora, te u zadnjih 15-ak godina, pored redovnih obaveza u Austriji, prof dr habil dr W. Rohrbarch prenosi svoje bogato iskustvo i na univerzitetima u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu. Predavanja drži na nemačkom, srpskom i ruskom jeziku. U Republici Srbiji je objavio više od 30 radova u naučnim časopisima i knjigama, te bio izlagač na brojnim međunarodnim konferencijama“. Najvažniji od svega je podatak da je prof dr habil dr W. Rohrbarch, poštujući svoje poreklo i narod iz koga je potekao, ceo život radio na unapređenju saradnje između srpske i austrijske države. Prof dr M. Počuča je naglasio i to da ove jubilarne 70-te godine od osnivanja Austrijske Republike, Republika Srbija i Austrija snažno grade ekonomske i prijateljske odnose.

Prof dr Slobodan Jovanović (Privredna Akademija u Novom Sadu i Predsednik Udruženja za pravo osiguranja Srbije – AIDA SERBIA) je govorio o zalaganjima prof dr habil dr W. Rohrbarch-a kao posvećenosti renesansi pozitivnih odnosa Srbije i Austrije, te da je „Udruženje za pravo osiguranja Srbije“ baš tim zalaganjima imalo prilke da u radu svojih , godišnjih savetovanja ugosti eminentne stručnjake za osiguranje Austrije, ali i da prof dr habil dr W. Rohrbarch-a članke objavljuje u „Reviji za pravo osiguranja“. Takođe je naglasio i to da je prof dr habil dr W.Rohrbarch svojom tvrdnjom da su srpski stručnjaci u osiguranju ravnopravni u znanju sa evropskim, pomogao da se srpsko osiguranje i Austrija ne osećaju izolovanim od Evrope. Objasnio je da je prof dr habil dr Rohrbarch čovek vanserijske svestranosti i širine koju krasi izražena inteligencija, snažna volja i vitalnost koji su doprineli nastanku brojnih naučnih i praktičnih dostignuća kojima je zaslužio veliki broj priznanja i visok stepen stručnog i ljudskog poštovanja. Prepoznavši naučnu i svaku drugu vrednost koju je prof dr habil dr W. Rohrbarch stvorio za „Udruženje za pravo osiguranja Srbije“, te zbog nesebičnog angažovanja da aktivnosti Udruženja dobiju zasluženi publicitet u Austriji i u drugim zemljama Evropske Unije, a povodom obeležavanja X jubilarnog godišnjeg savetovanja „Integracija (prava) osiguranja Srbije u evropski (EU) sistem osiguranja“ održanog 24-26 aprila 2009. godine na Paliću, Udruženje mu je, odlukom Upravnog odbora dodelilo priznanje kao omaž njegovom doprinosu u ostvarivanju ciljeva i unapređenju rada Udruženja. Prof dr S. Jovanović je podsetio na neposrednost i ljubaznost u komunikaciji sa prof dr habil dr W. Rohrbarch-om koja ga je brzo sa njim zbližila, a akademska dubina sagledavanja raznovrsnih tema o osiguranju ga uvek podstiče na još naporniji rad i zalaganje.

Zorica L. Šipovac, devojački Makara (Specijalista Ekskluzivne prodaje osiguranja u „Uniqa osiguranju“ ado u Novom Sadu i stručni saradnik Centra za osiguranje – CEPEOS) kao jedan od moderatora, te i jedina žena – govornik na promociji, upoznala je prisutne sa svojim devetogodišnjim radom u prodaji, tj direktnoj prodaji svih vrsta osiguranja, kao i sa činnjenicom da veoma voli svoj posao. Obzirom da radi u osiguravajućoj kompaniji, i u svakodnevnom dodiru je sa klijentima, na osnovu njihovih zahteva i pitanja, postala je svesna brzine promena i potreba klijenata za osiguranjem koje se odvijaju u razvoju osiguranja. U vreme kada je počinjala da radi, polise su se ručno popunjavale, a premije računale digitronom, a danas je sve olakšano upotrebom elektronskih aplikacija, kao i mobilnih telefona, tableta, računara … Istraživanje u oblasti osiguranja i objavu radova doživljava kao evoluciju od ideje do konkretnog proizvoda za zaštitu prvenstveno „svojih“, a potom i svih „potencijalnih“ klijenata osiguravajućih društava. Do sada joj je svaki publikovan naučni rad primenjen u praksi. Pored navedenog, prisutne je upoznala sa neverovatnim situacijom kako se slučajno upoznala sa akademikom, prof dr habil dr W. Rohrbarch-om. Na XVIII MEĐUNARODNOM NAUČNOM SKUPU, pod nazivom „Bezbednost javnog saobraćaja, naknada štete i osiguranje“ održanom od 24-26. septembra 2015.godine u Vršcu, je izlagala svoj naučni rad pod nazivom „Osiguranje bicikla i vozača bicikla – bicikliste“. Po završetku izlaganja, dok je trajao aplauz i dok je silazila sa bine, prof dr habil dr W. Rohrbarch joj je prišao i rekao da mu se jako dopada rad, te je zamolio da mu isti odmah pošalje na mail sa vizit-karte koju joj je pružio, kako bi taj rad objavio u ovom Zborniku – Enciklopediji „Istorija osiguranja Austrije“ XII tom, čija je i promocija i koji se tog momenta nalazio u štmapariji. Spontano je došlo do poznanstva, i do publikacije rada, a od tog momenta i do upoznavanja sa delom i radom prof dr habil dr W. Rohrbarch-om, a najvažnije od svega je spoznaja da je on jedan neverovatan i neposredan čovek, „živa encikolpedija životnih tajni i saznanja“ pun saveta i smernica za budući rad i doprinos nauci koji se retko sreće, bez trunke sujete i kao takav predstavlja najkvalitetniji primer kome treba stremiti u životu i radu. Čast je poznavati ovakvu osobu, a tek posebna čast napisati i objaviti rad koji može da stane „rame uz rame“ uz sva velika i cenjena imena uglednih teoretičara i praktičara koji su obogatili svojim delima svih dvanaest tomova „Istorije osiguranja Austrije“ a čiji je on urednik.

Prof. Dr Habil dr Wolfgang Rohrbarch (Akademik Evropske Akademije Nauka u Salzburgu, Zamenik izvršnog direktora u EVROPA NOSTRA AUSTRIA u Beču, Podpredsednik OSG austrijsko-srpskog društva u Beču, Član redakcijskog odbora EVROPSKE REVIJE ZA PRAVO OSIGURANJA (član AIDE), Redovni profesor, na raznim univerzitetima u Austriji, Srbiji I Mađarskoj ) se obratio prisutnima, zahvalio domaćinu – Fakultetu za Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, potom svim učesnicima u Zborniku radova “Istorija osiguranja Austrije”, kako ovog XII toma, tako i svih prethodnih jedanaest tomova, te najavio je naredni, trinaesti tom sa željom da bude i bolji i kvalitetniji i bogatiji od prethodnih. Teško je “živu reč”, entuzijazam kojim zrači i način izlaganja prof dr habil dr W. Rohrbarch-a zapisati, prepričati i preneti na papir… U svom izlaganju objasnio je da osiguranje kao osiguranje nije samo jedna disciplina, nego da je ona kao takva spoj i prava osiguranja, i ekonomije osiguranja, i politike osiguranja i mnogih drugih, te shodno tome, objasnio je i samu istoriju osiguranja, te misiju i viziju svih objavljenih tomova „Istorije osiguranja Austrije“ koja kao takva kakva jeste prelazi granice i sve nespojivo i različito miri i oblikuje, i povezuje u jednu homogenu celinu i stvara mostove između Republike Srbije i Austrije. Takođe je objasnio svoje poreklo, te svoju srpsko – austrijsku genetiku koja mu daje volju i snagu sve ove godine, i na koju je ponosan. Zahvaljujući svojoj majci, u Srbiji se oseća kao u svojoj domovini.

Nikola Filipović LL.M (Asistent i Doktorand na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Gracu, Asistent na Beogradskoj Poslovnoj Školi – Visokoj Školi Strukovnih Studija u Beogradu) je pored objave članka u koautorstvu sa prof dr Milanom Bijelićem, pod nazivom “Uloga posrednika u Modernom osiguranjju” napisao i “Uvodnik“ za XII tom “Istorije osiguranja Austrije”. Po njegovim rečima, XII tom “Istorije osiguranja Austrije”, objavljen je povodom sedamdesete godišnjice II (druge) Austrijske Republike, jedinstveno delo i “magnum opus” urednika prethodnih jedanaest tomova i ovog toma, akademika profesora dr habil dr W. Rohrbarch-a, ekonomiste, istoričara, slaviste koji je svoju naučnu misao i rad posvetio dobrim delom nauci osiguranja. Ostajući veran interdisciplinarnim metodama koje je baštinio tokom svoje karijere, i jedinstvenom naučnom pristupu, koji je svakako doprineo njegovom izboru u zvanje Akademika Evropske Akademije Nauka i Umetnosti, urednik je okupio stručnjake različitog obrazovnog profila i različitih profesija. Među autorima se nalaze pravnici, ekonomisti, istoričari i sociolozi. U pitanju su naučni radnici, dekani, profesori i predavači iz čitave Evrope, predsednici nacionalnih sekcija udruženja za pravo osiguranja, saradnici i profesori sa uglednih naučnih instituta i univerziteta, ali i ljudi koje sa bave osiguranjem „na terenu“, praksom, agenti osiguranja, članovi uprave osiguravajućih društava i nacionalnih udruženja osiguravača (Austrijsko udruženje osiguravača je i pomoglo objavljivanje ovog ali i prethodnih tomova). Ove vrsne stručnjake urednik je okupio i usmerio, poput veštog dirigenta filharmonije u stvaranju XII dela “Istorije osiguranja Austrije”. Usled ovakvog jedinstvenog interdiscplinarnog pristupa urednika, I”storija osiguranja Austrije” predstavlja više od zbira pojedinačnih priloga, kao što je filharmonija više od prostog skupa muzičara a kompozicija više od zbira pojedinačnih nota. Ovaj Zbornik prevazilazi i vremenski pojam „istorije“ i geografski pojam „Austrije“, ostajući veran jedino pojmu “osiguranja” kao zajedničkom imenitelju svih priloga koji se ovde mogu naći. Za “to” verujemo da postoji dobar razlog, a to je što ne postoji naučna disciplina koja uključuje i preklapa se sa više drugih disciplina od osiguranja.

Mr Dragan Vasiljević (Direktor Ekskluzivne prodaje u Beogradu) je svojim člankom pod nazivom „Prodaja u teškim vremenima“ uveličao XII tom „Istorije osiguranja Austrije“ i takođe se obratio prisutnima i upoznao ih sa svojim doprinosom osiguranju kao nauci prvenstveno iz ugla direktne prodaje, obzirom da je od 1999. godine u „Zepter osiguranju“ na poziciji direktora prodaje, od novembra 2006. godine u „Uniqa osiguranju“ ado Beograd na poziciji direktora Direktne prodaje, a od jula 2015. godine u „Uniqa osiguranju“ ado Beograd na poziciji direktora Ekskluzivne prodaje. Najveći doprinos u njegovoj karijeri se ogleda u razvoju prodaje u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Republici Srbiji. Globalno gledano, obučio je više od 20.000 agenata, od kojih su sada neki direktori prodaje u drugim osiguravajućim društvima. Njegovo poznanstvo sa prof dr Rohrbarch-om za zasniva na poverenju i poštovanju, kao i da posle ovoliko govornika koji su govorili pre njega o vrlinama i doprinosima prof dr habil dr W. Rohrbarch-a, malo je ostalo da on kaže o njemu, a da se ne ponavlja. Naglasio je da je i sam profesionalac, te da se trudi da u svom radu na svoje agente prenese stav da je svaka vrsta osiguranja važna, te da ih nauči da svi kvalitetno i odgovorno obavljaju svoj posao, te da kroz permanentnu komunikaciju sa svojim klijentom zajedno izdefinišu koje vrste osiguranja su tim istim klijentima najpotrebnije. Na ovaj navedeni način se gradi i odnos poverenja i dvosmerna veza između agenta i klijenta, a sve zajedno je preduslov dugogodišnje i uspešne saradnje. Mag. D. Vasiljević najviše voli kad klijent zaokruži kompletnu paletu, pa pokrije sve bitne rizike, život, nezgodu, imovinu, itd. Napomenuo je da svemu navedenom, verovatno teže svi koji se bave ovim poslom, tj. stvarnom prodajom osiguranja.

Prof dr Zdravko Petrović (Redovni profesor, Univerziteta DŽON NEZBIT u Beogradu, Profesor po pozivu, Univerziteta SIGMUND FROJD u Beču, Predsednik “Udruženja za odštetno pravo i pravo osiguranja” u Beogradu, Osnivač i urednik međunarodnog naučnog skupa OSIGURANJE I NAKNADA ŠTETE, Advokat u Beogradu) autor je nekoliko radova u Zbornicima – Enciklopedijama “Istorija osiguranja Austrije”. Prof dr Z. Petrović se svima zahvalio što su došli i omogućili ovu promociju, kako domaćinu, tako i učesnicima i posetiocima, te sve prisutne upoznao sa svojim ličnim poznanstvom sa prof dr habil dr W. Rohrbarch-om. Prof dr Z. Petrović je bio zadivljen stvaralačkim opusom da je predložio „Udruženju za odštetno pravo Srbije“ prof dr habil dr W. Rohrbarch-a za dodelu Povelje za životno delo u oblasti osiguranja. Kada ga je prvi put video, 2008. godine i upoznao se sa njim i to tako što mu je ispred udruženja uručio Povelju, pomislio je da je prof dr habil dr W. Rohrbarch „čovek neiscrpne životne energije“. I danas, nakon intenzivnog druženja i saradnje sa njim, kako u profesionalnom radu u oblasti osiguranja, tako i privatno, smatra da nije pogrešio u proceni. Čak smatra da se sve menja, ali da njegov prijatelj, Volfi ostaje nepromenjen : ogromne radne energije, spreman da pomogne svima koji mu se obrate, sa velikim znanjem i ljubavlju prema osiguranju , svojim bližnjim, odan svojim drugovima i prijateljima, zaljubljenik u dva grada – Beograd i Beč, sjedinivši u sebi vrline kojima se mogu ponositi i Austrijanci i Srbi. Što se tiče osiguranja, sa sigurnošću se može reći da je ostavio neizbrisivi trag, kako u praksi, tako i u teoriji osiguranja, a posebno u disciplini istorije osiguranja. On smatra da je baš tu prof dr habil dr W. Rohrbarch ostvario svoje životno delo, što potvrđuje da je pred nama XII tom edicije „Istorije osiguranja Austrije“, a sve je počelo, na izgled neobavezno sa I tomom, 1988. godine, kada je ustanovljena podela ovih knjiga na osiguranje juče, danas i sutra. Ono što je počelo kao istorija austrijskog osiguranja postepeno je preraslo svoj naziv, pošto je knjiga izazvala ogromno interesovanje javnosti , ne samo u Austriji nego i šire. Sada sa sigurnoću se može reći da je ova edicija, u pravom smislu te reči, postala „ENCIKLOPEDIJA EVROPSKOG OSGURANJA“. Prof dr Z. Petrović je rekao i to da dok gleda svih dvanaest tomova , tj. crvenih knjiga istorije osiguranja koje mu stoje u ličnoj biblioteci, ne može se oteti utisku , te mu se učini kao da se te knjige izdvoje i formiraju orgulje iz kojih, umesto tonova, izlaze istorijski podaci, originalne ideje i naučna razmatranja u osiguranju. Zato ga njegov Volfi podseća na drugog Volfija: ono što je Wolfgang Amadeus Mocart u muzici , to je Wolfgang Rohrbarch u osiguranju. I eto, sticajem životnih okolnosti, dva Wolfganga ostaju, svaki u svojoj oblasti, veličine Austrije, jer kao što je Mocartova muzika besmrtna, tako će i tomovi „Istorije osiguranja Austrije“, sa sigurnošću tvrdi, ostati kao zaloga za budućnost struke osiguranja.

Goran Dokić (vlasnik i direktor izdavačkog preduzeća “Tronik Dizajn” iz Beograda) kao izdavač Zbornika – Enciklopedije “Istorija osiguranja Austrije” ponosan je na činjenicu da je u godini jubilarnog izdanja povodom 25 godina postojanja i izdavanja “Istorije osiguranja Austije” odabrana baš njegova izdavačka kuća. Knjiga je nastala, a nada se da je i opravdao poverenje koje mu je prof dr habil dr W. Rohrbarch ukazao. U ostalom, kako kaže stara austrijska izreka : „Kvalitetna je usluga bila onda kada se vrati kupac, a ne isporučena roba.“ I tako, sada na promociji i u godini drugačijeg jubileja – 70 godina II (druge) Austrijske Republike, vratio se kupac, a ponos je ponovo prisutan. Počastvovan učešćem Predsednika Republike Srbije i Predsednika Austrije, potrudiće se da i u buduće opravda poverenje svog poštovanog „Gospodina Kupca“ te da „utire“ put proširenju i produbljenju saradnje dve zemlje , Srbije i Austrije, a za šta postoje brojni razlozi, potrebe i izgledi.

Nakon poslednjeg govornika, gospodina Gorana Dokića, prof dr Vladimir Njegomir, se zahvalio prisutnim govornicima o XII tomu „Istorije osiguranja Austrije“ i moderatoru za dosadašnji deo promocije Zorici L. Šipovac, te nastavio samostalno da moderira do kraja, najavljujući Svet Osiguranja i Centar za Osiguranje kao medijske pokrovitelje i na kraju, promociju „Istoriju osiguranja u Srbiji, Crnoj Gori i Jugoslaviji do 1941. godine” prof dr Zdravka Petrovića, prof dr Vladimira Čolovića i prof dr Duška Kneževića.

Svet Osiguranja | stručni časopis

Svijet Osiguranja prvi je i za sada jedini stručno popularni, tržišno orijentirani, nezavisni časopis za pravo, ekonomiju i praksu osiguranja i reosiguranja i s te osnove ravnopravno sarađuje sa svim osiguravajućim društvima u Hrvatskoj i regiji. Svet Osiguranja je naziv časopisa za Republiku Srbiju, ispred koga je na promociji istupio prof dr Boris Marović, koji je glavni urednik srpskog izdanja, te je jako lepo govorio o značaju časopisa, svom ličnom doprinosu nauci osiguranja, doprinosu nauci od strane časopisa, kako teoriji, tako i praksi. Zahvalio se svim prisutnima, kako domaćinu, tako i govornicima i gostima. Časopis je takođe medijski propratio i najavu promocije, kao objavom nakon završetka promocije.

CENTAR ZA OSIGURANJE | udruženje CEPEOS

Ispred udruženja CEPEOS nastupio je Nenad Srećković, dipl ecc, naglasivši značaj objavljivanja Zbornika radova Istorija osiguranja Austrije i Istorije osiguranja u Srbiji, Crnoj Gori i Jugoslaviji do 1941.godine. Ujedno je iskazao posebno zadovoljstvo, što je udruženje CEPEOS dobilo pravo da na svom internet portalu promoviše i široj javnosti predstavi ova, možemo slobodno reći, kapitalna dela uvađenih profesora i saradnika. S tim u vezi, preko sajta CentarZaOsiguranje.com u rublici Literatura iz osiguranja, sva zainteresovana lica imaće mogućnost da poruče ova kapitalna dela, što možemo svima preporučiti.

U drugom delu izlaganja Nenad Srećković je sve prisutne upoznao sa misijom udruženja CEPEOS-a i aktivnostima koje su usmerene u pravcu unapređenja odnosa i uzajamne komunikacije korisnika i davaoca usluga osiguranja i razvoju javne svesti o neophodnosti osiguranja.

“Koristim priliku da u ime Centra za Osiguranje pozovem sve relevantne subjekte na saradnju i partnerstvo u realizaciji konkretnih projekata u oblasti osiguranja.” istakao je Nenad Srećković na kraju izlaganja.

Istorija osiguranja u Srbiji, Crnoj Gori i Jugoslaviji do 1941. godine.

„Istorija osiguranja u Srbiji, Crnoj Gori i Jugoslaviji do 1941. godine” prof dr Zdravka Petrovića, prof dr Vladimira Čolovića i prof dr Duška Kneževića je jedna, jedinstvena dvojezična knjiga, paralelno rađena na srpskom I engleskom jeziku I kao takva veoma pogodna kao za domaću, tako I za međunarodnu upotrebu. Njen dopinos nauci osiguranja je veoma značajan, jer na svoj način predstavlja prikaz naše domaće istorije osiguranja, koja nam pored tekstualnog dela, prikazuje mnoštvo fotografija originalnih polisa osiguranja. Može se reći, bez uvrede, da podseća na “slikovnicu za odrasle” koja se čita u jednom dahu, naravno I kroz mnoštvo fotografija čitaoca lako odvede u prošlost I približi mu toliko podataka I činjenica na veoma zanimljiv način. Autori su morali da ulože veliki napor na prikupljanju građu koja je rasuta po arhivama zemalja regiona. Autori ove monografije su ne samo ljudi koji se bave naučnim i teorijskim istraživanjima u raznim domenima i vidovima osiguranja, nego, su ljudi I sa bogatim iskustvom stečenim radeći u osiguravajućim kompanijama i rešavajući različite složene strateške probleme ove oblasti.

Govornici o „Istorija osiguranja u Srbiji, Crnoj Gori i Jugoslaviji do 1941. godine” prof dr Zdravka Petrovića, prof dr Vladimira Čolovića i prof dr Duška Kneževića na promociji bili su: prof dr habil dr Wolfgang Rohrbarch i prof dr Zdravko Petrović.

Prof dr habil dr Wolfgang Rohrbarch (Akademik Evropske Akademije Nauka u Salzburgu, Zamenik izvršnog direktora u EVROPA NOSTRA AUSTRIA u Beču, Podpredsednik OSG austrijsko-srpskog društva u Beču, Član redakcijskog odbora EVROPSKE REVIJE ZA PRAVO OSIGURANJA (član AIDE), Redovni profesor, na raznim univerzitetima u Austriji, Srbiji i Mađarskoj ) je sa velikim oduševljenjem govorio o „Istoriji osiguranja u Srbiji, Crnoj Gori i Jugoslaviji do 1941. godine” prof dr Zdravka Petrovića, prof dr Vladimira Čolovića i prof dr Duška Kneževića. Razlog tome je što je “Istorija učiteljica života”, tačnije, ovo je izreka koju po rečima prof dr habil dr W. Rohrbarch-a, često koristimo u komunikaciji, a veoma retko u praksi. On smatra da je istorija osiguranja na prostorima Srbije, Crne Gore i Kraljevine Jugoslavije jedna vrsta putokaza koji se mora pratiti, ako se želi kvalitetno obavljati delatnost osiguranja. Autori su u ovom delu, monografiji, predstavili najvažnije momente razvoja osiguranja na prostorima bivše Jugoslavije, ali istovremeno, kroz razvoj osiguranja je prikazan i razvoj privrede na ovim prostorima. „Istorija osiguranja u Srbiji, Crnoj Gori i Jugoslaviji do 1941. godine” predstavlja izvanredno delo koje će služiti svima, a ne samo stručnjacima iz ove oblasti, već I svima onima koje na bilo koji način interesuje ova materija. Ona će imati svoj značaj i u drugim državama, imajući u vidu da je veliki broj inostranih osiguravajućih kuća delovao na ovim prostorima u XIX i u prvoj polovini XX veka.

Prof dr Zdravko Petrović (Redovni profesor, Univerziteta DŽON NEZBIT u Beogradu, Profesor po pozivu , Univerziteta SIGMUND FROJD u Beču, Predsednik “Udruženja za odštetno pravo i pravo osiguranja” u Beogradu , Osnivač i urednik međunarodnog naučnog skupa OSIGURANJE I NAKNADA ŠTETE , Advokat u Beogradu) se takođe obratio svim prisutnima, zahvalio govornicima, gostima, izrazio žaljenje što mu koautori nisu prisutni, a opravdano su bili odsutni. Objasnio je kako je „Istorija osiguranja u Srbiji, Crnoj Gori i Jugoslaviji do 1941. godine” nastala, te kako je godinama sakupljao stare polise, i sve u vezi osiguranja, te kako se rodila ideja da se ipak sačini ovakvo jedno delo. Prikaz istorije osiguranja u našoj zemlji ima cilj da pokaže da je nekoliko puta u poslednja dva veka postojala namera da se ova delatnost razvije i postane jedna od vodećih u zemlji, ali, isto tako, i da pokaže da su postojale greške koje se ponavljaju. Država nije uvek reagovala na vreme, što je naročito bilo izraženo pre II svetskog rata.

Obe knjige su izazvale veliko interesovanje prisutnih za kupovinom primeraka, što se i nastavilo i na koktelu koji je organizovao Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, pitanjima i razmeni mišljenja nakon promocije.

Još jednom hvala svim učesnicima promocije, kako autorima, tako i gostima govornicima, te gostima posetiocima koji su izdvojili svoje vreme i posvetili ga ovoj promociji. Posebno hvala, “domaćinu” Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatiću i Katedri za pravo, te prof dr Zoranu Vavanu i doktorandu, Vladimiru Šipovcu, koji su pored moderatora promocije, prof dr Vladimira Njegomira i Zorice L. Šipovac, bili “domaćini iz senke”. Hvala i Svetu Osiguranja, Radiu 021, kao i Centru za Osiguranje na ažurnoj i blagovremenoj medijskoj propraćenosti promocije.

Autor članka: Zorica L. Šipovac