logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Promene na rang-listi pet najvećih društava za osiguranje u Srbiji

SRBIJA • U prvom kvartalu 2020. povećana premija osiguranja.

trziste-osiguranja-1200x630

Ukupna premija osiguranja u Srbiji za prvo tromesečje 2020. godine iznosila je 26,9 milijardi dinara (229 miliona evra), što je za 8,5% više nego u istom periodu prethodne godine, navodi se u izveštaju sektora osiguranja koji je objavila Narodna banka Srbije.

U strukturi premije, učešće neživotnih osiguranja iznosilo je 76,8%, dok se učešće životnih osiguranja povećalo sa 22,7% u prvom kvartalu 2019. na 23,2% u istom periodu tekuće godine, usled većeg, i to dvocifrenog (10,8%), nominalnog rasta premije životnih osiguranja u poređenju s rastom premije neživotnih osiguranja.

Posmatrano prema vrstama osiguranja, struktura premije u prvom tromesečju 2020. godine slična je strukturi u istom periodu 2019. godine, uz beleženje najvećeg učešća osiguranja od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila (osiguranje od autoodgovornosti) u ukupnoj premiji od 26,7%. Zatim slede životna osiguranja sa 23,2%, imovinska osiguranja sa 20,3% i osiguranje motornih vozila – kasko sa 9,6%.


Premija neživotnih osiguranja za prvo tromesečje 2020. godine porasla je za 7,9% u odnosu na isti period 2019. godine. Znatan rast beleže premija imovinskih osiguranja – 12,7%, premija osiguranja motornih vozila – kasko – 11,2% i premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja – 28,8%, dok premija osiguranja od autoodgovornosti beleži pad od 1,9% u odnosu na isti period prethodne godine, što je očekivana posledica pandemije virusa korona.

Navedeni rast premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja prati i rast učešća premije ove vrste osiguranja sa 6,4% u prvom kvartalu 2019. godine na 7,6% u istom periodu 2020. godine. Pri tome, 88,1% tržišta pokriva pet društava za osiguranje.

Osiguranje od posledica nezgode, koje, između ostalih, obuhvata i obavezna osiguranja kao što su osiguranje putnika u javnom saobraćaju i osiguranje zaposlenih od povreda na radu i od profesionalnih oboljenja, u prvom tromesečju 2020. godine, uz rast od 7,5%, beleži učešće od svega 3,3%.


U prvom kvartalu 2020. godine, u poređenju sa 2019. godine, nije promenjen redosled na rang-listi pet najvećih društava za osiguranje posmatrano prema visini premije neživotnih osiguranja, koja u premiji ovog segmenta tržišta učestvuju sa 81,2%.

Međutim, promenjen je redosled na rang-listi pet najvećih društava za osiguranje posmatrano prema visini ukupne premije i premije životnih osiguranja.

Na tržištu Srbije posluje 20 društava za osiguranje. Isključivo poslovima osiguranja bavi se 16 društava, a poslovima reosiguranja četiri društva.

Izvor: nbs.rs