logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Produženje strateške saradnje ERSTE i VIG

EVROPA • Erste Group i Vienna Insurance Group produžavaju ugovor o saradnji.

Sporazum o distribuciji zaključen između Erste Group (Erste) i Vienna Insurance Group (VIG) 2008. godine produžava se do 2033. godine.

Dugoročno partnerstvo do 2033. godine

Odgovarajući ugovor o tome je potpisan 17. maja 2018. godine. Klijenti obeju institucija dobijaju širi pristup proizvodima one druge institucije. U okviru digitalne ofanzive klijentima treba da bude olakšano brže zaključivanje osiguranja u skladu sa njihovim ličnim potrebama.

Erste i VIG od 2008. godine veoma uspešno tesno sarađuju u okviru strateškog partnerstva. Produženjem ugovora sveobuhvatna ponuda proizvoda i pre svega usluga treba da bude učinjena pristupačnijom za klijente. „Kod ove saradnje se radi isključivo o našim klijentima i njihovom najboljem mogućem servisiranju. Njima treba dati mogućnost da biraju iz sveobuhvatne ponude finansijskih usluga, u filijalama i onlajn. Naš cilj je da razvijemo modele za što je moguće fleksibilnije proizvode u oblasti osiguranja koji su prilagođeni životnoj situaciji naših klijenata, jednostavno i nekomplikovano“, opisuje prednosti partnerstva za klijente Peter Bosek, predsednik Upravnog odbora Erste Group.

peter-bosek-elisabeth-stadler

Vienna Insurance Group pre svega vidi potencijal u širenju poslovanja u oblasti zdravstvenog i imovinskog osiguranja preko Erste Group. „Naš cilj je širenje poslovanja sa trenutno preovlađujućeg životnog osiguranja u pravcu kompletnog osiguranja, uključujući zdravstveno i neživotno osiguranje. Mi takođe težimo postizanju zadovoljstva kupaca kroz visok kvalitet usluga i brzu reakciju. S tim u vezi je i jednostavan model proizvoda i njihovo uključivanje u digitalnu ofanzivu Erste Group. U Erste Group imamo partnera koji je na tržištu ponudio najveću panevropsku bankarsku platformu koja je veoma prihvaćena kod klijenata“, opisuje sledeći korak prof. Elisabeth Stadler, generalna direktorka Vienna Insurance Group. Erste proizvodi u oblasti osiguranja u Austriji se već nude preko platforme „George“. Partneri su se dogovorili o tome da instaliraju zajedničko digitalno čvorište koje će se nalaziti u Češkoj.

Društva VIG koncerna trenutno sarađuju sa Erste Group i Sparkasse u deset zemalja (Austriji, Češkoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Bosni i Hercegovini). „Naše partnerstvo počiva na zajedničkom osnovnom emocionalnom shvatanju. Oba preduzeća su nastala u 19. veku sa osnovnom idejom da se bude ponuđač finansijskih usluga za sve. Mi imamo veoma slično shvatanje o tome kako poslujemo na našim tržištima u centralnoj i istočnoj Evropi i zato partnerstvo funkcioniše tako dobro“, objašnjava faktore uspeha saradnje Peter Bosek.

U onih šest zemalja (Austriji, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj i Rumuniji), u kojima je VIG do sada delovao sa sopstvenim banko osiguravajućim društvom kao partner Erste Group, 2017. godine je ostvaren obim premija osiguranja od celih 1,3 milijardi evra. Nastavak kooperacije za nas nije samo potvrda uspešne saradnje, ona nam pruža sigurnost i omogućava bolje planiranje daljeg razvoja poslovanja. Prve donete mere u oblasti proizvoda su u pilot fazi 2017. godine u izabranim bankama već dovele do zadovoljavajućeg rasta broja sklopljenih ugovora“, gleda uvereno u zajedničku budućnost VIG i Erste Group prof. Elisabeth Stadler.

VESTI iz osiguranja  |  Budite u toku…