logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

NBS: Pritužbe na osiguranje

SRBIJA • U periodu od 1. januara do 30. juna ove godine, sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije primio je 572 pritužbe na rad društava za osiguranje, što je 10,85 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.
NBS primila 572 pritužbe na rad osiguravajućih kuća

Od tog broja 468 pritužbi je bilo neosnovano, 31 osnovana pritužba, tri su bile obustave, dok je u toku još 70 postupaka.

Kako Kamatica saznaje građani su se najviše žalili na autoodgovornost 35,3 odsto, osiguranje od posledica nesrećnog slučaja 25,5 procenata, a zatim i na životno osiguranje, kao i na doborovoljno zdravstveno i putno osiguranje.

Broj pritužbi na osiguravajuće kuće naglo je porastao pre tri godine, kada je usvojen novi Zakon o osiguranju, i koji se primenjuje od juna 2015.godine.

„Ovim propisima su društva za osiguranje obavezana da svojim internim aktom bliže urede postupak podnošenja prigovora i odlučivanje o njima. Na ovaj način, obezbeđena je bolja informisanost i zaštita korisnika usluga osiguranja, kao i zakonitost u radu društava za osiguranje, a korisnici su bolje upućeni u svoja prava i mogućnost da ih ostvare u postupku koji se vodi pred Narodnom bankom Srbije“, kažu u NBS.

U Udruženju osiguravača Srbije smatraju da je novi Zakon o osiguranju stvorio dobre uslove za stabilan razvoj ovog sektora.

„Što se tiče građana, novi zakon obezbedio je maksimalnu transparentnost prilikom kupovine proizvoda osiguranja, kao i veću zaštitu osiguranika i bolji nadzor nad osiguravačima. Zakonom je garantovana dobrovoljnost, što znači da osim u slučajevima koje propisuje zakon, građani sami procenjuju da li im je usluga osiguranja potrebna ili ne, s tim što je omogućeno maksimalno informisanje klijenata o svim elementima koji su bitni pre donošenja odluke o tome da li se zaključuje ugovor o osiguranju. To je bitno zato što građani sada imaju mogućnost da se detaljno upoznaju sa svim informacijama o načinu i rokovima za podnošenje odštetnog zahteva, raskida ugovora i načinima da zaštite svoja prava“, objašnjavaju u Udruženju osiguravača Srbije.

Izvor: kamatica.com
VESTI iz osiguranja  |  Budite u toku!