logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Premija osiguranja porasla skoro 16%

saveti-za-osiguranje-imovine

SRBIJA  •  Ukupna premija u sektoru osiguranja u drugom tromesečju je iznosila 41,1 milijardu dinara, što je rast od skoro 16 odsto u odnosu na isti period lane.


U strukturi premije, kako pokazuje Izveštaj za drugo tromesečje u sektoru osiguranja koji je objavila Narodna banka Srbije, učešće neživotnih osiguranja iznosilo je 78,7 odsto, a učešće životnih osiguranja 21,3 odsto. Rast učešća životnih osiguranja sa 20,4 odsto u istom period prethodne godine posledica je nominalnog rasta tih osiguranja od 21,3 odsto. Premija neživotnih osiguranja u drugom tromesečju beleži rast od 14,5 odsto u odnosu na isti period 2014. godine. Premija osiguranja od autoodgovornosti je ostvarila rast od 39,2 odsto, dok su premija imovinskih osiguranja, premija osiguranja od posledica nezgode i premija osiguranja motornih vozila – kasko zabeležile pad od 4,1 odsto, 1,2 odsto i 0,7 odsto, respektivno. Osiguranje od posledica nezgode, koje, između ostalih, obuhvata i obavezna osiguranja kao što su osiguranje putnika u javnom saobraćaju i osiguranje zaposlenih od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, u drugom tromesečju godine beleži učešće od pet odsto. Ako se uporede učešća premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja,uočava se njegov blag rast sa 2,3 odsto u drugom tromesečju 2014. godine na 2,4 odsto u istom periodu ove godine.

izvor: tanjug