logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Premija osiguranja 574 mil. EUR

BEOGRAD • Ukupna premija 25 osiguravajućih kompanija u Srbiji na kraju 2014. iznosila je 69,4 milijarde dinara (574 miliona evra).

To je nominalno za 8,4 više, a realno za 6,6 odsto više nego na kraju 2013, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Bilansna suma sektora osiguranja iznosila je 167,9 milijardi dinara i bila je za 13,6 odsto je veća nego na 2013. godine, a kapital je uvećan za 0,6 odsto, na 35,2 milijarde dinara.

U izveštaju NBS o poslovanju osiguravajućih kompanija za 2014. navodi se da je učešće neživotnog osiguranja u ukupnoj premiji 76,9 odsto, što je za 6,9 odsto više nego pre godinu dana, dok su životna osiguranja povećala učešće sa 22 na 23,1 odsto.

Broj osiguravajućih društava u Srbiji smanjen je u 2014. sa 28 na 25, uz smanjenje broja zaposlenih po stopi od 0,1 odsto, tako da je na kraju prošle godine u tom sektoru bilo 11.287 zaposlenih.

Izvor: B92