logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Premija Dunav osiguranja u 2017. porasla 8,9%

SRBIJA • Dunav osiguranje najveća domaća osiguravajuća kompanija objavila je da je u prošloj godini ostvarila bruto premiju od 24,9 milijardi dinara, što je rast od 8,9% u odnosu na godinu pre.

Neto dobit Dunava skočila je 28,2% na 1,15 milijardi dinara.
Uprava je predložila da se akcionarima na ime dividende raspodeli 1,13 milijardi dinara, odnosno 128,34 dinara po akciji u odnosu na prošlogodišnjih 101,87 dinara po akciji. dunav-osiguranje-beograd Kao dan akcionara utvrđen je 16. april, dok će odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti biti doneta na skupštini deset dana kasnije.
VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…