logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Predstavljen austrijski model registracije vozila

CRNA GORA • U Podgorici, u organizaciji Nacionalnog Biroa Osiguravača Crne Gore (NBOCG) i u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja i VVO – Austrijskim udruženjem osiguravača održano je savetovanje na temu “Austrijski model registracije vozila”.

Austrija ima stopu neosiguranih vozila koja se meri promilima
Seminaru su prisustvovali predstavnici Generali osiguranja, Sava Osiguranja, Lovćen osiguranja, UNIQA Osiguranja, Swiss osiguranja, Agencija za nadzor osiguranja kao i domaćini iz NBOCG i VVO. Pored njih Savetovanju su prisustvovali i predstavnici Ministarstva finansija i Ministarstva Unutrašnjih Poslova i Uprave Policije. “Učesnici su se na ovom savetovanju upoznali sa prednostima ovog modela registracije i osiguranja vozila i koje su moguće pozitivne implikacije na poslovanje osiguravajućih Društava u Crnoj Gori ukoliko bi se neka od rešenja primenila kod nas. Austrijski model je karakterističan po tome što društva za osiguranje izdaju polisu osiguranja i vrše registraciju vozila na istom mestu. Ovo rešenje značajno ubrzava čitavu proceduru i benefit je za same građanje. Istovremeno kroz saradnju sa policijom omogućena je efikasnija kontrola registracije vozila. U slučaju isteka polise policija biva obaveštena kroz zajednički infotmacioni sistem i odmah reaguje tako što se oduzimaju tablice sa vozila koje je neosigurano. Vrlo efikasno rešenje, jer Austrija ima stopu neosiguranih vozila koja se meri promilima”, kazao je Boris Šaban, predsednik Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore. Michael Brandstetter iz VVO, je prisutne detaljno upoznao sa samim modelom, Zakonskim okvirima i drugim bitnim elementima za funkcionisanje ovog sistema registracije vozila u Austriji. Upoznajući prisutne o austrijskom modelu i uticaju na nacionalnu ekonomiju Michael Brandstetter je kazao da je penetracija osiguranja u nacionalnom Bruto društvenom proizvodu 4.8 % , od čega životna osiguranja čine 1.7 %, a neživotna 3.1 %. Iznos prosečne osiguravajuće premije po glavi stanovnika je 1.949 eura, od čega za životna osiguranja ide 699 eura, a neživotna 1.250 eura.
VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…