logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Predavanje studentima FPPS Novi Sad

Centar za Osiguranje | Wiener Städtische osiguranja

Na poziv doc dr Vladimira Njegomira, autora brojnih stručnih i naučnih radova i profesora na Fakultetu za pravne i poslovne studije u Novom Sadu, Centar za Osiguranje | udruženje CEPEOS, uz podršku Wiener Städtische osiguranja, održao je predavanje o značaju osiguranja i zajedničkim aktivnostima usmerenim u pravcu jačanja javne svesti o neophodnosti osiguranja.

Prisutnim studentima obratili su se Nenad Srećković, član Centra za osiguranje i Maja Dinić, direktorka regionalnog centra Novi Sad, ispred Wiener Städtische osiguranja.

Predstavnici Centra za Osiguranje i Wiener Städtische osiguranja sa profesorima i studentima FPPS-a.

Tokom izlaganja, studenti su se upoznali sa radom i aktivnostima Centra za osiguranje, stanjem na tržištu osiguranja sa posebnim osvrtom na potrebu edukacije, posebno mladih, na koje se najviše i računa u budućnosti.

„Neophodno je pričati o osiguranju, rizicima koji su izvesni, koji se događaju. Potrebno je pitanje osiguranja implementirati u obrazovni sistem, da mladi ljudi koji dolaze prihvate osiguranje kao činjenicu kojom osiguravaju svoju budućnost“. U prvi plan treba istaći poverenje, sigurnost, prenos znanja, iskustvo i međusobnu komunikaciju u cilju adekvatnog sagledavanja potreba osiguranika, istakao je Nenad Srećković.

Sveobuhvatna zajednička strategija usmerena na edukaciju i promociju značaja osiguranja bila bi od neprocenjivog značaja. Želja da obezbeđenjem pravih informacija, ukažemo na neophodnost osiguranja i da doprinesemo razvoju javne svesti, bili su ključni razlozi nastanka našeg udruženja, naglasio je predstavnik CEPEOS-a.

Predstavnici Wiener Städtische osiguranja uručuju
Predstavnici Wiener Städtische osiguranja uručuju poklone studentima FPPS

U nastavku predavanja, Maja Dinić svojim zapaženim izlaganjem, prisutne studente upoznala je sa rezultatima, vrednostima i prednostima rada u multinacionalnoj osiguravajućoj kompaniji, kao što je Wiener Städtische osiguranje.

„Radim ono što volim“ je motiv i pokretačka snaga svih zaposlenih u kompaniji, istakla je regionalna direktorka Maja Dinić, uputivši poziv za dalju saradnju.