logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Poruke sa seminara Instituta za osiguranje: Osiguranje profesionalne odgovornosti

ZAGREB • Profesionalnu odgovornost treba proširiti na što više zanimanja.

U organizaciji Instituta za osiguranje i časopisa Svijet osiguranja 25. februara u Zagrebu je održan seminar Osiguranje profesionalne odgovornosti. 


Ponuda profesionalne odgovornosti ocenjena je kao odlična mogućnost da Osiguravači uhvate korak sa inostranstvom, jer gledajući inostrana i domaća iskustva, u tom segmentu osiguranja trenutno vlada raskorak. Moglo se čuti da se u Hrvatskoj o profesionalnoj odgovornosti intenzivnije počelo govoriti tek posljednjih deset godina.

profesionalna-odgovornost-seminar-institut-za-osiguranje

Kako se na seminaru moglo čuti, osiguranje odgovornosti javlja se prilično kasno, u 19. veku, kao jedna vrsta imovinskih osiguranja. Razlog tako kasnoj pojavi leži u činjenici da je obaveza naknade štete bila povezana s krivicom štetnika i shvaćena kao sankcija za građanski delikt. Osiguranje odgovornosti počelo je kao dobrovoljno osiguranje odgovornosti. Osiguranik je želeo zaštititi sebe za slučaj odgovornosti prema trećoj osobi za uzrokovanu štetu.

Više o samom seminaru možete videti ovde.