logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Poruka Kopaonik biznis foruma: Povećati svest o značaju osiguranja

KOPAONIK • U Srbiji je neophodno raditi na povećanju svesti o značaju osiguranja, poručili su predstavnici ove delatnosti na 23. Kopaonik biznis forumu, ističući da Srbija sa prosekom od 1,5 polisa zaostaje za razvijenim zemljama koje prosečno imaju pet do šest polisa po osobi.


Generalni direktor „Generali osiguranja“ Dragan Filipović ukazuje da je praksa takva da, što je zemlja bogatija, veća je svest o potrebi osiguranja. – Neke zemlje su mnogo brže radile na tome i Srbija treba da ide ka tom putu – rekao je on. Koliki je problem odsustvo svesti o značaju osiguranja, Filipović ilustruje time što je tokom katastrofalnih poplava koje su u 2014. zadesile Srbiju, ukupna šteta iznosila 1,5 mlrd EUR, a samo je 2% isplaćeno iz osiguranja. U razvijenim zemljama, navodi on, prosečan broj polisa po osobi je pet do šest, a dok je u Srbiji to 1,5 po osobi. Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Duško Jovanović poručuje da ne možemo da sačekamo da ta perspektiva sama dođe, nego je bolje da „svojim nastupom obezbedimo bolji status osiguravača“. Član izvršnog odobra „Wiener Stadtische“ Zoran Blagojević ukazao je da u svetu broj prirodnih katastrofa raste, a šteta se meri stotinama milijardi dolara. Generalni direktor „Dunav osiguranja“ Mirko Petrović izjavio je da se moraju napraviti krupni iskoraci u regulativi, jer, recimo, Rumunija, ili Turska imaju obavezno osigruanje od rizika. Te zemlje su, u tom smislu imale i blagu kaznenu politiku, a Rumunija sada ima pokrivenost tržišta preko 25%, a Turska oko 45%. On je takođe naveo da bi u Srbiji trebalo omogućiti koosiguranje, da više kuća preuzme rizik, kao što je to slučaj u Slovenji.kopaonik-biznis-forum-panel-osiguranjeGovoreći o regulativi, osam meseci nakon primene Zakona o osiguranju, na panelu je ocenjeno da je zaštita osiguranika sada veća, ali i nadzor nad osiguravačima. Srđan Milovanović iz NBS je naveo da je centralna banka zadovoljna postignutim, te da Srbija sada ima kvalitetan moderan pravni okvir koji je stvorio preduslove za modernije i uređenije tržište osiguranja, a da su njime i rešenja pitanja koja su opterećivala godinama. Predsednica IO „UNIQA osiguranja“ Gordana Bukumirić navela je da je 2015. za osiguravajuće kompanije u velikoj meri bila obeležena procesom usklađivanja sa tim Zakonom. U centru je upravljanje rizicima u najširem smislu. U ovom propisu se, kako je rekla, između ostalog, ističe obaveza predugovornog informisanja, kako ugovarača osiguranja, tako i osiguranika, o svim bitnim informacijama za sam proces donošenja odluke o zaključenju ugovora o osiguranju. Snežana Ristanović iz „Raiffeisen future“ zaključila je da je novi regulatorni okvir stvorio uslove za stabilizaciju tržišta, efikasniji nadzor ali i razvoj poslovanja društava uz bolju zaštitu osiguranika.
Izvor: www.tanjug.rs