logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Polisa osiguranja čuva turistima novac

SRBIJA • Osiguravajuća društva nude mogućnost da se odustane od turističkih aranžmana. Pokriva se svaki rizik, ako otkažete putovanje zbog suda, bolesti…

Obezbeđenje za aranžman od deset dana u Grčkoj 2.500 dinara, a dobija se 800 evra.

PUTNICI u Srbiji mogu da svoje uplaćeno turističko putovanje preko agencije osiguraju u slučaju da od njega – odustanu.

Ovu ponudu, uobičajenu u Evropi, kod nas ima tek nekolicina osiguravajućih kuća. Tako vlasnici ove polise, u slučaju da iz nepredviđenih razloga ne odu na uplaćeno putovanje preko agencije, mogu od osiguravajućeg društva da dobiju povrat svog novca. Iako interesovanje za ovo osiguranje nije veliko, situacija sa turistima koji su platili aranžmane za Tursku ukazuje na značaj ove vrste obezbeđenja.

Ovakva vrsta osiguranja svakako je dobra, ali moraju preciznije da se definišu stvari oko otkaza – ističe Milan Lainović, potpredsednik upravnog odbora Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije. Dunav osiguranje u svojoj ponudi ima osiguranje od otkazivanja putovanja. Ono se ugovara kao dopunsko osiguranje uz kupljenu polisu putnog zdravstvenog osiguranja. Ovo osiguranje može da se sklopi isključivo za aranžmane organizovane preko turističke agencije, i to najkasnije tri dana po sklapanju ugovora sa agencijom – ističu na šalteru Dunav osiguranja. – U slučaju nepredviđenih okolnosti koje vas spreče da otputujete, osiguranje vam pokriva iznos plaćen turističkoj agenciji. Visina pokrića za ovo osiguranje je do cene turističkog putovanja, a najviše do iznosa od 1.000 evra po osiguraniku, odnosno najviše 2.500 evra po ugovorenom turističkom putovanju, to jest aranžmanu za sve članove porodice, u slučaju da je zaključeno porodično osiguranje. Putnik koji, na primer, uplati desetodnevno letovanje u Grčkoj, u visini od 800 evra, na ime ovog osiguranja platiće ukupno oko 2.500 dinara. U tu cenu je uključeno putno zdravstveno osiguranje, koje pokriva troškove lekara u inostranstvu, kao i dopunsko osiguranje u slučaju od odustajanja od puta. Ako se plati samo međunarodno putno osiguranje, cena je, otprilike, upola niža. Ukoliko isti ovaj putnik plati porodičnu polisu, za dvoje odraslih i dvoje maloletne dece, za oko 4.000 dinara imaju i pokriće zdravstvenih troškova u Grčkoj, kao i osiguranje u slučaju odustajanja od putovanja. Ipak, prilikom kupovine ove polise, baš kao i svake druge, treba detaljno proučiti uslove osiguranja, koji su uglavnom dostupni na internet-sajtovima svih društava. Tako se pravo na naplatu osigurane sume ostvaruje usled smrti, bolesti ili povrede osiguranika ili članova porodice sa kojima živi. Isto važi i u slučaju da putnik dobije otkaz na poslu, ili ako je reč o trudnici kojoj nastupe zdravstvene komplikacije. Naknadu će dobiti i onaj osiguranik koji od puta odustane jer ne podnosi primljenu vakcinu, a vakcinacija je bila obavezna za tu turističku destinaciju. Osiguranje pokriva odustajanje od puta i u slučajevima ako prisustvo putnika u Srbiji zahteva MUP, zbog neke krađe ili štete na njegovom vlasništvu, ili pak – sud.
BEZ POKRIĆA

Ukoliko turistička agencija ode u stečaj ili napravi neku grešku prilikom realizacije ugovorenog putovanja, pa dođe do njegovog otkaza, osiguravajuća kuća neće pokriti nastalu štetu putniku po ovoj vrsti polise. Isto važi i u slučaju da putnik, koji je već uplatio aranžman i osiguranje, u međuvremenu ne dobije vizu za određenu destinaciju.

Izvor: www.novosti.rs

VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…