logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

VIG širi poslovanje u baltičkim zemljama

Litvanija • U Julu ove godine austrijska Vienna Insurance Group (VIG) potpisala je ugovor o kupovini 100 posto akcija Baltikums AAS , osiguravača sa sedištem u Rigi.


Transakcija je sada zaključena nakon što su i nadležna tela dala svoje odobrenje. Kao rezultat akvizicije, VIG je sada među prvih pet osiguravača u Litvaniji.
VIG je imao uspeh u baltičkim zemljama u poslednjih pet godina, s prosečnom stopom rasta premije od 30 posto.
Neživotni osiguravač Baltikums AAS ima tržišni udeo od 8 posto na litvanskom tržištu osiguranja. U 2014. godini  ostvarena je premija od više od 20 miliona eura. Baltikums AAS na tržištu deluje putem vlastite prodajne mreže, kao i posrednika i agenata. Trenutno zapošljava oko 250 zaposlenih u šest regionalnih centara, a društvo takođe posluje i u drugim zemljama regije – Letoniji i Estoniji.
Vienna Insurance Group će dodatno podsticati prodaju neživotnih osiguranja putem Baltikums AAS  i novoosnovane kompanije Compensa.
izvor: vig.com