logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Osiguranje u poljoprivredi-Investicija u bezbednu budućnost

SRBIJA • Tradicionalno, već treću godinu za redom, Triglav osiguranje Beograd će predstaviti ponudu osiguranja u poljoprivredi na 52. Savetovanju agronoma i poljoprivrednika na Zlatiboru u organizaciji Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada.

Nepredvidljivi vremenski uslovi mogu da uspore, ali ne i da zaustave poljoprivredni rast.

Obzirom da je razvoj segmenta osiguranja u poljoprivredi od strateškog značaja za Triglav osiguranje u Srbiji, te da sve više poljoprivrednika uviđa prednosti osiguranja svoje proizvodnje, gostima ovog eminentnog skupa će na raspolaganju biti stručnjaci za osiguranje tokom čitavog njegovog trajanja.

Triglav osiguranje Beograd nastavlja da se približava svojim klijentima, kako po pitanju razvoja specifičnih proizvoda i proširenja prodajne mreže, tako i učešćem na skupovima na kojima je moguće iz prve ruke saznati za realne izazove u poljoprivrednoj delatnosti. Ti podaci nam omogućuju da adekvatno odgovorimo na potrebe kako pojedinačnih poljoprivrednih proizvođača, tako i ostalih učesnika u agro lancu. Zahvaljujući informacijama dobijenim sa tržišta, kao i fleksibilnim i efikasnim sistemom rada, tokom prethodne godine, ostvarili smo rast premije od 15%, rast broja klijenata i broja polisa od 20%, a rast površine pod poljoprivrednim kulturama za više od jedne trećine., izjavio je predsednik Izvršnog odbora Triglav osiguranja Beograd, gospodin Dragan Marković i dodao: Godina je bila veoma teška za biljnu proizvodnju zbog niskih prinosa usled vremenskih neprilika. Dodatno, cene poljoprivrednih proizvoda nisu pratile snižene rezultate proizvodnje. Štete nastale tokom letnjih meseci na kulturama osiguranim kod Triglav osiguranja, likvidirane su u najkraćim rokovima kao i prethodnih godina, a sa zadovoljstvom možemo da kažemo da i ove godine nemamo podnetih nikakvih pritužbi u vezi sa osiguranjem poljoprivrede.

Poljoprivreda i njena prateća industrija i dalje predstavlju granu privrede od vitalnog značaja za Republiku Srbiju sa učešćem u BDP-u od 11,9% i udelom u izvozu od preko 21%. U ovom trenutku, u Srbiji postoji oko 4 miliona hektara poljoprivrednog zemljišta i oko 1 milion grla krupne stoke, kao i oko 21 miliona grla sitne stoke. Stvorena vrednost u poljoprivredi najviše potiče iz biljne proizvodnje oko 70%, a oko 30% je iz stočarske i trend je da se učešće biljne proizvodnje u strukturi povećava. Triglav osiguranje Beograd sarađuje sa poljoprivrednicima iz oba navedena segmenta i zbog toga u svojoj ponudi ima standardne proizvode namenjene osiguranju useva i plodova, kao i životinja, ali i poseban paket Agro Max za osiguranje životinja i specifičan proizvod za proizvođače mleka koji ih obezbeđuje od pada proizvodnje.

Svi učesnici Savetovanja će moći da dobiju detaljne informacije o osiguranju useva i plodova, osiguranju životinja i posebno osiguranju od pada proizvodnje mleka na našem štandu u holu Hotela Palisad.

Izvor: www.triglav.rs

VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…