logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje

VALJEVO • Pozivamo Vas na XXI međunarodni naučni skup koji organizuju Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo i Pravosudna akademija iz Beograda, pod nazivom

Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje koji će se ove godine od 20. do 22. septembra održati u Valjevu – hotel Omni.

 Program XXI međunarodnog naučnog skupa:

odgovornost-za-stetu-naknada-stete-osiguranje-2018

Učešće na našem skupu imaće više od 30 naučnika i praktičara iz zemlje i inostranstva.

 PROGRAM – Tematske oblasti – autori i radovi
 I – PROUZROKOVANJE ŠTETE I ODGOVORNOST
 •   Ilija Zindović – PRAVNE OSNOVE GRAĐANSKE ODGOVORNOSTI ZA NAKNADU ŠTETE OD POSLEDICA BOMBARDOVANJA SR JUGOSLAVIJE 1999. GODINE OD NATO – pakta, OSIROMAŠENIM URANIJUMOM  •   Dragan Obradović – ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA – DEVET GODINA POSLE  •   Vanda Božić, Vladimir Kozar – NUKIDANJE MORATORIJUMA NA PREDLOG OBEZBEĐENOG POVERIOCA  •   Jovana Rajić Ćalić – ODGOVORNOST ZAPOSLENOG ZA ŠTETU KOJU PROUZROKUJE POSLODAVCU ILI TREĆEM LICU
II – NAKNADA ŠTETE
 •   Duško Medić – O NAKNADI NEMATERIJALNE ŠTETE  •   Nataša Mrvić Petrović, Zdravko Petrović – NAKNADA ŠTETE U OBLIKU RENTE U FRANCUSKOM I ENGLESKOM PRAVU  •   Jelena Borovac – NOVČANA RENTA ZBOG TRAJNO POVEĆANIH MEDICINSKIH POTREBA  •   Katarina Jovičić – FUNKCIJE ZATEZNE KAMATE U SLUČAJU DOCNJE SA PLAĆANJEM NOVČANE NAKNADE ŠTETE  •   Aleksandar Radovanov, Nenad Stefanović – NAKNADA ŠTETE PACIJENTU USLED LEKARSKE GREŠKE  •   Dragica Popesku – NAKNADA ŠTETE ZBOG POVREDE PRAVA NA ŽIG  •   Jelena Ćeranić – NAKNADA ŠTETE PRED JEDINSTVENIM PATENTNIM SUDOM  •   Borivoje Živković – VRSTE NAKNADA ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA  •   Dragan Prlja, Stefan Andonović – NAKNADA ŠTETE KOD POVREDE LIČNIH PODATAKA  •   Jelena Ilić, Sanja Škorić – NAKNADA ŠTETE ZBOG POVREDE POSLOVNOG UGLEDA  •   Vesna Bilbija – POVRAĆAJ STVARI I NAKNADA ŠTETE U UPRAVNOM SPORU  •   Uroš Ćemalović – PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS – INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK AND DAMAGE COMPENSATION FOR VIOLATION OF BREEDER’S RIGHT  •   Oliver Nikolić, Ana Čović – NAKNADA ŠTETE U MEĐUDRŽAVNIM SPOROVIMA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA
III – OSIGURANJE
 •   Wolfgang Rohrbach – KULTURERBE: LAST UND LEIDENSCHAFT – Versicherungsvorläufer Klöster und klassische Versicherungen  •   Ilija Smiljanić, Sara Zarubica – SVETSKA KRIZA I NJEN UTICAJ NA TEŽIŠTE OSIGURANJA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE  •   Vladimir Čolović – OSIGURANI SLUČAJ I OSIGURANI RIZIK  •   Katarina Ivančević – DOKUMENT S INFORMACIJAMA O PROIZVODU OSIGURANJA  •   Loris Belanić – OBAVEZA PRIJAVE ZNAČAJNIH OKOLNOSTI ZA OCJENU RIZIKA PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA O OSIGURANJU  •   Milan Čampa – KOMPARATIVNA RAZISKAVA OBDAVČITVE ZAVAROVALNIH POSLOV V EU S POSEBNIM POUDARKOM NA OBDAVČITVI ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ  •   Katica Tomić – UTJECAJ GDPR REGULIRANJA ZAŠTITE PODATAKA NA POSLOVE (RE) OSIGURANJA  •   Nikola Dožić – NESAVJESNOST OBIJE UGOVORNE STRANE KOD NADOSIGURANJA IMOVINE  •   Zoran Ilkić – KUMULIRANJE NAKNADE IZ OSIGURANJA I NAKNADA PO DRUGIM OSNOVIMA  •   Berislav Matijević – POJAM „UPORABA VOZILA“ U OSIGURANJU OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI – nova praksa Suda Europske unije  •   Jelena Kostić – INVESTIRANJE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE NA TRŽIŠTU KAPITALA REPUBLIKE SRBIJE  •   Dragan Mrkšić, Ljiljana Popović, Tanja Novaković – INDEKSNO OSIGURANJE U FUNKCIJI ZAŠTITE POLJOPRIVREDE  •   Slobodan Stanišić – OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI STEČAJNIH UPRAVNIKA  •   Zorica Šipovac – PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, „skriveni dragulj osiguranja”– od „pra-polise do digitalne” polise  •   Iva Tošić, Olivera Novaković – VRSTE OSIGURANJA U SPORTU (REGULATIVA U DOMAĆEM I UPOREDNOM PRAVU)
 IV – OSTALO
 •   Halvor Gjengstø – NORWEGIAN DISCIPLINARY SYSTEM FOR LAWYERS  •   Ljubodrag Pljakić – LEGITIMNA OČEKIVANJA NASLEDNIKA U POSTUPKU VRAĆANJA ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJA  •   Nebojša Šarkić, Milan Počuča – IZVRŠENJE SUDSKIH ODLUKA KOJIMA JE UTVRĐENO PRAVO NA RENTU ILI POVREMENA DAVANJA
 PRIJAVA učešća i dodatne informacije: TTC TOP TRAVEL CENTAR | Izvršni organizator
ikonica-adresa  Rige od Fere 6 | Beograd
ikonica-telefon  011 30 20 200
ikonica-www  office@toptravelcentar.rs
ikonica-www  www.toptravelcentar.rs
    Soba 1/1 | 1/2 | 25.690 RSD | 24.900 RSD | za uplate iz inostrastva 235 € Paket aranžman obuhvata: 2 polupansiona u izabranom hotelu (doručak/švedski sto, večera u hotelu/klasično posluživanje, svečana večera u restoranu), boravišnu taksu i osiguranje i kotizaciju.
  •   •    za učesnike koji sami obezbeđuju smeštaj, kotizacija iznosi 12.500 RSD
  •   •    za učesnike koji sami obezbeđuju smeštaj, kotizacija sa svečanom večerom iznosi 15.990 RSD
Kotizacija obuhvata: učešće u radu savetovanja, zbornik radova i propagandni materijal, koktel, kafe pauze po planu Organizatora. Dobro došli u Valjevo!
VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…