logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Evropski OSIGURAVAČI raspolažu sa 9.900 milijardi eura

Insurance Europe  •  EVROPSKE osiguravajuće kompanije imaju udeo od 35 posto na globalnom tržištu, slede Severna Amerika sa 29 posto i Azija sa 28 posto.
IMOVINA pod upravljanjem europskih Osiguravača porasla je u 2014. godini za 9,4 posto, na 9.900 milijardi eura, pre svega zahvaljujući skoku u segmentu životnih osiguranja, objavilo je europsko udruženje osiguravača Insurance Europe. Ukupna bruto zaračunata premija europskih osiguravača u prošloj godini porasla je  za 3,7 posto, na 1.200 milijardi eura, pri čemu je najizrazitiji rast premija zabeležen u segmentu životnog osiguranja, piše u saopštenju tog udruženja. Prošle godine broj europskih osiguravajućih kompanija smanjen je na 4.860, sa 4.883 u 2013. godini, pokazuju podaci tog udruženja.

Izvor: Al Jazeera Balkans