logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

NOVO! DDOR i YUTA garancija sigurnog putovanja

SRBIJA • U Beograd je 17.2.2016. održana press konferencija na kojoj je javnosti predstavljena značajna novina u domenu saradnje osiguravajućih kuća i turističkih agencija. DDOR NOVI SAD i Nacionalna asocijacija turističkih agencija – YUTA partneri su u ovom projektu, sa osnovnim ciljem da zaštite potrošače i podignu nivo usluga.

Prvi put YUTA ima mogućnost da izdaje garancije putovanja za agencije koje žele da se uključe u sistem zaštite putnika u organizovanom turističkom prometu, izjavio je Aleksandra Seničić direktor ove asocijacije.

YUTA GARANCIJA PUTOVANJA 2016 je pre svega namenjena putnicima koji svoje poverenje poklone agencijama koje su uključene u ovaj jedinstveni sistem, u cilju povratka poverenja putnika u turističke agencije. Sve agencije koje imaju YUTA GARANCIJU PUTOVANJA osim polisa osiguranja koje ispunjavaju Zakonsku obavezu mogu da računaju i na posebnu vrstu asistencije svojim putnicima.

„Ono što kompaniju DDOR Novi Sad i Nacionalnu asocijaciju turističkih agencija YUTA svakako u startu povezuje, je duga tradicija na domicilnom tržištu – skoro punih 7 decenija rada. DDOR je pouzdan partner sektoru turizma, obezbeđujući svojim polisama putničkog zdravstvenog i međunarodnog putnog osiguranja – sigurnija putovanja klijentima turističkih agencija.

Sistem YUTA garancija putovanja uklapa se u ovaj smer obezbeđivanja sigurnosti klijentima. Znači da prvi put putnici iz Srbije imaju pravi mehanizam zaštite i nekoga ko im garantuje da će tu pomoć i da dobiju.“ – izjavio je dr Maurizio Valla, pomoćnik generalnog direktora za prodaju i marketing kompanije „DDOR Novi Sad“.